PTE TTK Szentágothai János Szakkollégium, Tehetségpont, és Egyesület

Kurzusok 2014 őszi szemeszter

 

Szentágothai Szakkollégium2014 Őszi félév

kurzusok

 

Campus-kredit felajánlás 2014/2015-ös tanév őszi félévére
Tantárgy címe Új/M Képz. forma, óra Oktató * Ismeretkör, amit bővít Kre-dit
A gasztronómia biológiai és kémiai alapjai I. M 10 ea (5×2) GÁBRIEL Róbert DSc Közismeret 2
Add el magad! – Prezentációs technikák M 13 x 2 ó ea SZENTPÉTERI József PhD Közismeret 2
Introduction to the Study of English Lingvistics Ú 15 x 2 ó ea KOMLÓSI László Prof. Bölcsészet-tudományok 3
Biomechanika és matematka Ú 12ó ea LACZKÓ József PhD Természet-tudományok 3
Jelenkori régészet / Fészekalj Projekt Ú 13 x 2 ó ea SZENTPÉTERI József PhD Közismeret 2
SZJSZK ITSH SAP Szuperkurzus Ú 12 ea (3 x 4) PAULER Gábor PhD IT és Term. tud. 2
A mozgásról – Felső Fokon M 13 x 2 ó ea HATVANI Zsolt PhD* Természet-tudományok 2
A tudomány és az ateizmus válópere Ú 13 x 2 ó ea SIMON Ilona PhD Fiozófia és Term.tud. 2
Honvédelmi ismeretek Ú 12 ea (3 x 4) HATVANI Zsolt PhD** Közismeret 3
Biztonságpolitika – Felső fokon Ú 13 x 2 ó ea HATVANI Zsolt PhD** Közismeret 3

* Megjegyzés: E kurzusok tananyagát úgy állítjuk össze, hogy oktatóknak a rész-témakörök elérhető legjobbjait kérjük fel, a tantárgyfelelős számára a szakmai irányítást tartva meg.

** Megjegyzés: A Nemzeti Kozszolgálati Egyetem illetékes Karával/Intézeteivel együttműködésben, curriculum kialakítás alatt

További információ és jelentkezés: http://szjszk.ttk.pte.hu

illetve: simoni@gamma.ttk.pte.hu

hatvani@gamma.ttk.pte.hu