Katus László Történettudományi Kutatói Klub

Klubunkat 2017-ban alapítottuk, a Szentágothai Szakkollégium szárnyai alatt. A klubot hat, a választott szakja iránt elkötelezett hallgató alapította. Az alapítók célja a történettudományok iránt hasonlóképpen elmélyedni kívánó, a tudomány népszerűsítését és a hallgató társaik érdeklődési horizontját szélesíteni kívánó hallgatók összegyűjtése és közösségbe szervezése volt. Az alapításkor tanáraink is támogatták egy önálló hallgatói kezdeményezésre létre jövő kutatói klub létrehozását, és a mai napig segítik a klub munkáját tanácsaikkal és részvételükkel.

A klub tevékenysége elsősorban az egyetemi órákat kiegészítő, az történettudomány aktuális eredményeit és vitáit taglaló események szervezése lett. Az alapítás óta több tudományos eseményt is szerveztek a klub tagjai, mint például Marx születésének 200., évfordulójára szervezett kerekasztal vagy mint az őszirózsás forradalomhoz kapcsolódóan Hatos Pál „Az elátkozott köztársaság” című könyvének bemutatója és a vele egybekapcsolt szabad előadás, vagy éppen közelmúltunk történelmének kérdései az 1989-es Rendszerváltáshoz kapcsolódóan. Ezek mellett a klub megszervezte első nagyhangvételű konferenciáját az 1918-20 közötti forradalmi időszak fontos szereplőinek életpályáját témául választva, amihez az ország legjobb szakértő történészeit vonultatta fel Pécsen.

A klub teljesen hallgatói elképzelések szerint jött létre, amihez a Szentágothai Szakkollégium minden segítséget és támogatást biztosított és biztosít a mai napig. A Klub alapításakor az alapító hallgatók, történettudományi tanulmányaikból kifolyólag nagy hangsúlyt fektettek a demokratikus alapok megteremtésére, aminek fontos pont, hogy a klub Elnökségét és a klub Szakmai Vezetőjét is a hallgatók maguk, illetve tanáraik közül választják meg minden évben. A klub nagy hangsúlyt fektet a kreativitás kibontakoztatására, így tagjaink ötletei nagy százalékban valósulnak meg, legyen szó bármilyen programötletről. A klub emellett igyekszik a lehető legjobban hozzájárulni a Szentágothai Szakkollégium közösségének gyarapításához és a szakkollégiumi közösség értékeinek ápolásához és gyarapításához. A klub elsősorban a hallgatók igényeire igyekszik reflektálni tudományos programjaival, de emellett a közösségi életben is igyekszik szerepet vállalni, amit az elmúlt években a „töris” hallgatók körében okkal népszerű Történész-Régész Szakestben vállalt szervezési segítségükkel is igyekeztek hangsúlyozni.

A klub a tudományos programok mellett aktív közösséget is ápol. A tagok jól ismerik és tisztelik egymás korszakát és témáit, emellett a klubban számos barátság köttetett nem csak a tagok, de a tagok és a történettudomány között is. Mai napig hiszünk a közösség erejében, ami eddig is és ezután is a kiapadhatatlan kreativitás és a legmélyebb tudományos alázat határoz meg.

Klubunk elmúlt pár éve meggyőződésünk szerint még csak az út kezdete és reményeink szerint az elkövetkező évek is elmúltakhoz hasonló eredményeket és emlékeket hoz majd.

Végszóul klubunk Kodály Zoltán sorait ajánlja az olvasó figyelmébe:

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”