Skip to main content

A Tenkes Kapitánya újratölt (ve) (2014.XII.16.)

Ma került a nyilvánosság elé a Tehetséghidak Program keretében diákok önszerveződését támogató programok megvalósítására kiírt Kortárscsoport pilot pályázat eredménye. Innen tudhattuk meg, hogy 7074. sorszámon benyújtott pályázatunk, amely „A Tenkes Kapitánya reloaded” címet viseli: a támogatást elnyertek között található.   A pályamunka célja siklósi gimnázium BÁLINT Valentin tizenegyedikes diák körül önszerveződött csoportjának egyetemista mentorálása 2015. február, március és […]

Az Egyesület Ptk 3:5. § a)-f) szerinti alapadatai

Az Egyesület neve: Szentágothai Szakkollégium Egyesület Az Egyesület székhelye: H-7621 Pécs, Szent István tér 17. Az Egyesület célja és fő tevékenysége Az Egyesület célja a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium (SzJSzK) céljainak támogatása, az SzJSzK pályázati tevékenységéhez jogi keretek – önálló jogi személyiség –  biztosítása. Az Egyesület különös céljai: a) transzdiszciplináris képzés biztosítása, amelyben a tanrendben nem […]

Az Egyesület adatai Ptk. 3:63. § szerint

A pécsi Szent István tér 17. szám alatti Civil Közösségek Házában 2014. szeptember 11. napján összegyűlt természetes személyek … Egyesület létrehozását határozzák el. Az Egyesület jogi személy. Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, viszont az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai […]

Az Egyesület előzményei

Az egyesület életre hívásának előzményeit a tagok ismerik, annak fontosságát valamennyien elismerik, és itt, e preambulumban, röviden össze kívánják foglalni. Ezek szerint: 2004. június 23. napján a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6.§ a), b), c), d) és h) rendelkezéseinek megfelelően a Természettudományi Kar Tanácsa a TTK 61/2004 (VI. 23.) KT sz. határozatában elvi támogatásról […]

A szakkollégium egyesülete

A Szakkollégium a függetlenség, az önállóság megteremtésére törekedik, s mint ilyen céljául tűzte ki a jogi személyiség megszerzésé. Ezért 2014. szeptember 11. napján Egyesület alapítását kezdte meg, melynek bejegyzését a Pécsi Törvényszék  16.Pk.60.081./2014. számon végzi. A bejegyzés során a Szentágothai Szakkollégium Egyesület alapításkori alapszabályának első módosítására került sor Pécsett, 2014. december 10. napján, amelyben az alapításkori alapszabály a Pécsi […]