Beszámoló

A 2016. évi májusi Interkollról

A 2015/16-os tanév harmadik Szakkollégium Egyeztető Fórumra –röviden INTERKOLL- 2016 május 6-án, pénteken került sor 18:00 órai kezdettel a Corvinus Egyetem Kinizsi utcai kollégiumában, az EVK Szakkollégium szervezésében. A kívülről szemlélve jobb időket is megélt fogadó kollégium igazán színvonalas helyszínen és minőségben biztosított helyet a hazai szakkollégiumokat felvonultató rendezvénynek. Az épület alagsorában elhelyezkedő közösségi tér a rendezvények lebonyolítására is alkalmas terem mellett egy hangulatos büfét, étkezésekhez illő bútorokat, csocsóasztalt és természetesen rendkívül tiszta vizesblokkokat rejtett. Fontos megemlítenem a meleg és ropogós pogácsákkal rogyásig megpakolt asztalokat, és ha ez sem lett volna elég a fáradt követeknek, lelkes EVK-s rendezőink egy hordó Soproni sört vertek csapra – ezzel teljesen lekenyerezve a  delegáltakat.

Hat óra után tíz perccel kezdetét vette az Interkoll ülés. Jobbomon a szintén küldött társam SZITA György, balomon pedig BOGNÁR Ádám, a Társadalomelméleti Szakkollégium lelkes hallgatója. Köreinkben tudhattuk még FILEP Tamás urat a SZTE Móra Ferenc Szakkollégiumból, továbbá a hazai szakkollégiumiság leglelkesebb és legtapasztaltabb veteránját, VARGA Wiktort. Egyetemünket nem csak a Szentágothai Szakkollégium, hanem a Kerényi Károly Szakkollégium –SZABÓ Dorottya személyében- és a frissen alakult Tanárjelöltek Szakkollégiuma – CSELŐK Dorottya elnök – képviseltette.

A napirendi pontok:

  • Szakkollégiumi bemutatkozó
  • A Minősítő Bizottság döntésének elfogadása
  • A Kommunikációs Bizottság beszámolója
  • Szakkolis kommunikációs felületek felfrissítése
  • NYATA szervezők rövid ismertetője
  • Következő rendes és rendkívüli Interkoll helyszínek elfogadása.

A kezdeti csúszást követően megnyitotta a tavaszi fórumot az EVK Szakkollégium elnöke, ezt követően elfogadtuk a módosított napirendi pontokat. Első pontként a bemutatkozás jogával élve CSELŐK Dotti szakkollégista társam egy 10 perces prezi előadás keretében ismertette a tanári szakkollégium alapítását, szervezeti felépítését, eddigi tevékenységét és jövőbeni terveiket.

Ezt követően második napirendi pontként az egész Interkoll ülés legfontosabb momentuma, a minősítési pályázatok eredményének ismertetése, a Minősítési Tanúsítványok átadása és a Minősítő Bizottság (továbbiakban MB), illetve a Minősítést Segítő Bizottság (továbbiakban MSB) véleménye következett. A MB tájékoztatása szerint a szakkollégiumi levelezőrendszerre eljutottak a minősített, szakkollégiumi jelölt és elutasított szervezetek listája. Emellett majdnem mindegyik benyújtott pályázatban fellelhető alapvető hiányosságokra, esetleges korrigálható hibákra hívták fel a figyelmet. Ilyen észrevétel volt részükről, hogy sok szakkollégium úgy próbál minősítést szerezni, hogy nem törekszenek együttlakásra, vagy éppen nagyon csekély létszámú hallgatói bázissal rendelkeznek, mely a közösségek életképességének gátja lehet. Elsődleges szempontnak tekintik a minősítési pályázat bírálása során az együttlakó közösség meglétét, emellett kitértek a második sarkalatos pontra – a szakmaiságra is. Felhívták a figyelmet, hogy az elkövetkező pályázati ciklusban a minősítési pályázatot leadó szakkollégiumoknál alaposan megvizsgálják, hogy a szakkollégium hallgatói részt vesznek-e a szakkoli saját kurzusain. Itt nem csak a kreditért teljesíthető kurzusokra tértek ki, hanem a tagság egészét felölelő közös kötelező képzésekre is. Amellett, hogy vizsgálják majd a szakkollégisták aktivitását szervezetük saját palettájában – az adott kurzusok és képzések minőségét is górcső alá veszik majd. Beillik-e az adott szakkollégium profiljába; szakmai szempontból megfelel-e az elvárható színvonalnak; bővítik-e a szakkollégisták tudományos ismereteit, fejlesztik-e kompetenciáikat. Továbbá a közismereti tárgyakat nem kívánják elfogadni szakmai programként.

A MSB hallgatói tagjai pedig felhívták a szakkollégiumok figyelmét, hogy a minősítési eljáráson fokozottan fog számítani a jövőben a szakkolik részvétele az Interkollokon. A két bizottság felszólalása után a megjelent küldöttek véleményezték hozzászólásaikkal az eredményeket. Egyetlen delegált folytatott hevesebb vitát a MB döntésével szemben az Állattenyésztési Szakkollégium képviseletében, mely véleménycsere a fórum után látszólagosan még folytatódott. Ezt követően került sor a Minősített Szakkollégium Tanúsítványok kiosztására. A Szentágothai képviseletében jómagam vehettem át a díszes elismerő oklevelet.

A harmadik, s talán a leghosszabb és kimerítőbb pont következett a Kommunikációs Bizottság (KB) beszámolója. A KB előzetes egyeztetést követően látogatást tehetett a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságon, ahol Dr. PALKOVICS László államtitkár fogadta az Interkoll bizottságát. Az erről az egyeztetésről szóló beszámoló kiterjedt az államtitkár úrral egyeztetett pontokra is.

A KB kísérletet tett a szakkollégium definiálása, kiemelése és elismerése terén, kormányrendelet szintű javaslatra, melytől az államtitkár úr elhatárolódván úgy fogalmazott, hogy ezzel más tehetséggondozó szervezeteket – akik nem férnek bele az Interkoll által meghatározott szakkollégium meghatározásába – diszkriminálnának hátrányosan.

Ezt követően a fórumon jelenlévő küldöttek a KB vezetésével két irányt fogalmaztak meg, mely a közeljövőben ismét az államtitkársági látogatáson kerülne a tárgyalóasztalra (amennyiben ez megvalósul szükséges lesz egy rendkívüli Interkollt összehívni) mégpedig a Nemzeti Tehetségpont Pályázatoknál a szakkollégiumok többletpontokat kapnának. A másik út pedig az Oktatási Hivatalnál bejegyzésre kerülő szakkollégiumok megrostálása, a regisztrációk folyamatos monitorozása, illetve kritériumrendszer kidolgozása a jövőben akkreditáló szakkollégiumok felé. Ezzel a javaslatcsomaggal a megélhetési szakkollégiumokat zárnák ki a pályázati forrásokból, illetve az alvó szakkollégiumokat kívánják felrázni. Illetve elősegíteni azon szakkollégiumok demokratikus átalakulását, ahol az alulról szerveződés folyamata nem indult be, illetve a felső vezetés ereje elnyomja a hallgatói kezdeményezéseket, ezzel a szakkollégium egyik legfontosabb pillére, a társadalmi érzékenység körét erősíteni. Egyértelmű célként fogalmazódott meg még ezek mellet a szakkollégium, mint kifejezés brand-ként való kezelése, illetve a lehetőségekhez mérten hungaricummá emelése.

A több mint egy órába elnyúló harmadik napirendi pontot követően egy könnyedebb téma bontakozott ki a KB egyik tagjának irányításával. Itt jegyezném meg, hogy amennyiben Szakkollégiumunk a jövőben Interkollt rendezne, úgy az elnyúló ülésen mindenképpen 10 perces szünetet javaslok beiktatni. A Kommunikációs Bizottság egyik tagja által felvázolásra kerültek az Inkterkoll kommunikációs problémái: facebook oldal, levelezőlista és szakkoli.hu üzemelése-szerkesztése. A honlap kapcsán általános volt az egyetértés, hogy tartalommal frissíteni kell, bővíteni szerepkörét, és amennyiben nyílik rá lehetőség, visszaállítani a régi rendszert, hogy a minősítési pályázatokat ezen felületre lehessen feltölteni. Az Interkoll facebook oldalára vonatkozóan több szakkoliból álló szerkesztőséget javasoltak, akik folyamatosan frissítik, programok, események és hírek megosztásával életet vinnének a jelenleg feledésbe merült oldal részére.

A levelezőlista kapcsán nem sikerült haladást elérni. Sokak sérelmezték a kéretlenként érkező promóciók, nem szakmai jellegű rendezvények és felhívások tömkelegét, melyek levélszemétként árasztják el a feliratkozók postafiókjait.

Ötödik napirendi pontként az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium egyik hallgatója tartott egy rövid összefoglalót az általuk megrendezésre kerülő NYATA szervezési folyamatairól. Itt szavazott a gyűlés, hogy a táborral egy időben nem tartunk Interkollt. Az augusztusban megrendezésre kerülő és sokak által várva-várt rendezvény idei témája a fenntartható fejlődés lesz. Eddigiek alapján egy hallgató teljes költsége a tábor egész idejére maximálisan 15 ezer forint lesz. Az eddigiekhez hasonlóan idén is lehet workshopokra és előadásokra jelentkezni, ezzel is pallérozva a hallgatói előadói képességet és öregbíteni szakkollégiumának hírnevét. A regisztráció elindulásáról, fizetési metódusról, a jelentkezés megerősítéséről a határidők és bővebb információkról a következő Interkollon, illetve a levelezőrendszeren keresztül kapunk majd tájékoztatást.

Záró napirendi pontként szavaztunk a következő rendes Interkoll helyszínéről, ez pedig a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lett, illetve amennyiben szükségessé válik egy rendkívüli Interkoll összehívása is – ez esetben a Simonyi Károly Szakkollégium látja vendégül a fórumot.

Ezúton szeretnénk megköszönni az EVK Szakkollégiumnak a kiváló szervezést, és hogy lehetőséget biztosítottak a vidéki szakkollégistáknak éjszakára a kollégiumuk vendégszeretetét élvezni! A fórum zárását követően hosszú beszélgetések tárgyát képezték az Interkollon tárgyalt napirendi pontok és a minősítési eljárások eredményei. Az itt szerzett tapasztalatokról, javaslatokról és lehetőségekről szeptemberi Közgyűlésünkön tartok majd egy rövidebb összefoglalót. Az este a kollégium büféjében folytatódott, ahol a csapra vert söröshordó teljes tartalma a szakkollégisták jókedvét szolgálta – eközben mi, vidéki szakkolisok Varga Wiktor kalauzolásának köszönhetően megcsodálhattuk Fővárosunk éjszakai életét. Idegenvezetőnk stílusos helyszínválasztásának eredményeként a Kálvin téren található Kakas presszóban folytattuk eszmecserénket a hazai szakkollégiumok helyzetéről.

Kakas István.