Tizenhetedik évadnyitó és tisztég- illetve feladatosztó közgyűlésünket tartottuk, az elsőt a koronavírus járvány jegyében, 2020. szeptember 11. napján, azaz a hagyományos időpontban, és a régi helyen, a Kari Tanács teremben. A belépőt kézfertőtlenítő fogadta, lehetett választani, hogy pumpás vagy diszpergáló, kinek-kinek ízlése szerint. Az elfoglalható helyeket fertőtlenítő kendő kihelyezésével és a székek (minden negyedik) kihúzásával jeleztük, hogy mindenhol meglegyen a minimum másfél méteres távolság. Mindenki a helyszínen iratkozott be és fizetett tagdíjat. Alig több mint huszan érkeztek. Éppen hogy meglett a 21 fős határozatképességhez szükséges létszám.

A napirend elfogadását követően sor került a közgyűlés levezetőjének (HATVANI Zsolt igazgató) és az ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetője személyének (GRAFFFITS Eszter) jóváhagyására.

 

 

Ezután az első napirendként az igazgató beszámolóját hallgattuk meg a 2019/2020-as tanévről. Járvány, koronavírus, pandémia mindenütt: alig akadt egy-egy mondat, ami nem erről szólt volna. Az elmúlt tanévben ugyanis ez határozott meg mindent: kudarcot és sikert egyaránt. Hogy inkább a sikereket említsük: megjelent a szakkollégium első 15 évének krónikája SOMODI Imre tollából, és a járvány idejére nyújtott otthoni onlájn mozgató című szolgáltató program egyes videóit több mint 3500-an töltötték le s fájlmegosztóról. Mindez – a hagyományos órarendi kurzusok óráival együttesen – a régi idők nagy Tehetség-Gondozási Egységeit hozta, bőven hatezer TGE felett. A kontakt órákról a digitális előadásokra átállás zökkenőmentesség minden várakozást felülmúlt, még s legvalószínűtlenebb esetben, a tarokk-oktatásban is. Persze, mindez nem pótolta ki az utolsó napon lefújt évi rendes konferencia után maradt űrt… az igazgató tanévi rendes beszámolóját néhány kérdés feltevése után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Következtek a személyi ügyek: a feladatok és tisztségek elosztása. Először –két pályázó közül – vezető seniort választottunk. GÓRA Valér – vele még találkozunk – visszalépésével a kétéves svájci munkából frissen hazatért 2012-es alumni tagunknak (egy tartózkodás mellett) BALOGH Márton PhD hallgatónak szavaztunk bizalmat vezető seniorként.

GÓRA Valért a közgyűlés, szintén egy tartózkodással, megbízta a TTK-s senior feladatainak ellátásával. S ha már itt tartottunk, GÓRA Valér egyben elvállalta a biológus és földrajz szakos hallgatókat tömörítő természetrajzi kutatói klub munkáinak újraindítását.

Érdekes napirendi pontra adott alkalmat a bölcsész senior megválasztása. Az egyik pályázó, a járványügyi helyzetre hivatkozva ugyanis 8 nappal később nyújtotta be motivációs levelét a tisztségre. GUBIÁN Dániel indokait megvitatva a közgyűlés akként döntött, hogy a kérdést jegelve leveszi a napirendről, egyelőre nem nyilvánítva véleményt sem GUBIÁN Dániel, sem MITS Nóra bölcsész seniori pályázatáról.

Meghosszabbításra került HORVÁTH Petra kollégiumi összekötő mandátuma, egy tanévvel, visllzont HALÁSZ Márk interkoll összekötő megbízatásának prolongálására – az érintettel való egyeztetés elmaradása miatt  – nem került sor.

Mindezt követően a jelen volt bölcsészek:  CSEH Rebecca, GRAFFITS Eszter, GUBIÁN Dániel, MITS Nóra, SZETELI Anna közösen indítványozták, hogy a szakkollégium hirdessen meg Pécsi Bölcsész – 2020 házi konferenciát, amelyen lehet indulni bármely pécsi bölcsész-hallgatónak, védnökül a BTK Dékánját kérve fel.

 

 

Miután az itteni feladatokat gyorsan elosztottuk, … elsiettünk a PAULUS-ba, ahol 3-ig megvártak bennünket a rendeléssel, s mindenkit meghívott a Szakkoli egy ebédre.