PTE TTK Szentágothai János Szakkollégium, Tehetségpont, és Egyesület

Sikeresen lezártuk az SZKOLL-15-öt

A Szentágothai János Szakkollégium a 2015-ben az NTP-SZKOLL pályázaton (NTP-SZKOLL-15-0028) 1,8 millió forint támogatást nyert. Ez a támogatás és a belőle megvalósított FORRÁS.(pont) című programterv meghatározta Szakkollégiumunk 2015/2016-os tanévét.

Folytatódtak a korábbi években nagy sikernek örvendő Kurzusainak:

Prof. Dr. GÁBRIEL Róbert által tartott A gasztronómia kémiai és biológiai alapjai I. és II.

A Magyar Tudományos Tarokk Akadémia Egyesület tagjai által támogatott Tarokktan kurzus keretében a hallgatók a húszashívásos tarokk alapjait sajátíthatták el Prof. Dr. HÉJJ Andreas vezetésével.

Az Élménypedagógia és a Bibliai Élménypedagógia kurzusok résztvevői az experienced pedagogie magyarországi vezércsapata által levezényelt tréning sorozaton vehettek részt BÁNYAI Sándor címzetes egyetemi docensünk vezetésével.

A HATVANI Zsolt PhD által szervezett Alkohológia – Felső Fokon c. kurzus keretében az alkohol felépítésétől, azok a szervezetre gyakorolt káros hatásain keresztül, az alkoholista személyiségig bezárólag hallgathattak érdekes előadásokat a résztvevők.

19-re lapot húzva a korábban is sikeres ADD el magad! c. kurzus mellett 2015 szeptemberében elindítottuk annak angol nyelvű változatát SELL yourself! címen. A kurzus nem várt sikert és magas részvételi létszámot adott, ami nem kis részben az oktatónak Dr. SZENTPÉTERI Józsefnek köszönhető.

Dr. PULER Gábor vezetésével folytatódott, a korábbi években is számos egyetemista számára az egyetem elvégzése után biztos munkalehetőséget adó SAP Szuperkurzus, mely ebben a tanévben is az IT Services Hungary közreműködésével jöhetett létre.

2016 tavaszán SOMODI Imre (DJ Higher State) vezetésével a Szakkollégium zászlaja alatt elindul a Lemezlovasság Felső Fokon c. kurzus, mely nem várt sikert és országos elismertséget hozott számunkra. Hetekig cikkezett az írott és elektronikus sajtó arról, hogy a Pécsi Tudományegyetemen DJ képzés folyik. Számos alkalommal látogattak újságírók, TV riporterek hozzánk, még a TV2 Tények c. műsorában is szerepeltünk.

A Szó elszáll – az írás megmarad, mondja a köz! És valóban egy nyomtatott formában kapott kiadványt, szórólapot akár évekig is megtart az ember. Így Szakkollégiumunk népszerűsítése és ismertségének növelése céljából mi is a nyomda felé vettünk az irányt. Molinót, óriástáblát készítettünk szakkollégiumunk nevével és címereivel. Az ismeretségünk növeléséhez 1500 db, A/4 méretű, 2 oldalas magyar és 1000 db A/4 méretű, 2 oldalas, angol nyelvű kiadványt készítettünk, melyet rendezvényeinket osztogattunk a jelen levőknek.

A Szakkollégium történetének szélesebb körben való megismertetést szolgáló kiadvány (SOMODI Imre: A Szentágothai Szakkollégium első 12 évének krónikája), valamint a XI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia kötete is a pályázati időszak alatt készült el a Szakkollégium gondozásában.

2015/2016-os tanév számos változást hozott Szakkollégiumunk szerkezetében.

Megalakultak és azóta is sikerrel működnek a Kutatói Klubok. Így lehetővé vált az egy témakör/tudományterület iránt érdeklődő hallgató szakkollégiumon belüli differenciálódása, a közös munka, kutatás, az egy témában való gondolkodás valamint a közösségi programok létrejöttének elősegítése.

A Fizikus Kutatói Klub szervezésében számos tudományos (Jeges tea előadássorozat, Fizikus csütörtök, Fizika Szakhét) és közösségi (Pécsi Hétvége, Csillagpark Látogatás, Fizikus Karácsony, Nemzetközi Est) program valósult meg.

A Sportszakosztály tagjai sikerrel szerepeltek a PTE által szervezett kupákon és versenyeken, ezzel is öregbítve Szakkollégiumunk hírnevét.

A Természetrajzi Kutatói Klub a tavaszi félévben kezdte meg működését, de az elmúlt fél év folyamán is számos programot (Áramlástani terepasztal megtekintése, Előadások) szervezett tagjai és az egész egyetemi közösség számára.

Tagjaink a tanév folyamán közel húsz szakmai konferencián vettek részt, és tudományos munkájukat jól mutatja a különböző kutatási témákban elkészült 30 publikáció, valamint a sikeres szereplés a 2016 tavaszán megrendezésre került Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián (ETDK).

A tudományos életben való részvétel, valamint a Kutatói Klubok tevékenysége mellett a Szakkollégiumi közösség valamint a más szakkollégiumokkal való kapcsolat építése, fejlesztése is hangsúlyos szerepet kaphatott a sikeres NTP pályázatnak köszönhetően. A tanévet 2015 szeptemberében egy közös Siklósi várlátogatással és bográcsozással kezdtük, melynek keretében az új tagok megismerkedhettek az ”öregekkel”.

A tanévet hivatalosan a XIII. Szentágothai Emlékkonferenciával nyitottuk meg (2015.X.16.), melyet a reneszánsz tehetség jegyében tartottunk.  A Karácsonyt valamint a Vince napot is közösen ünnepeltük, és Szakkollégiumunk a korábbi évekhez hasonlóan csapatot indított a 2016. februárban megtartott BTK-TTK Kolbásztöltő versenyen. A főbb közösségi rendezvények mellett számos ”kisebb” rendezvényt rendeztünk vagy vettünk részt a lebonyolításában (International Egg Painting Day, EHÖK jótékonysági sütivásár, III. Pécsi Szakkollégiumi Nap). Szakkollégiumunk a kezdetektől törekszik más szakkollégiumokkal közös munkára, együttműködésre. Így az elsők közt csatlakoztunk a Pécsi Szakkollégiumok Fórumához (PSZF, PécsiKoll) és mint tagok több közös rendezvény lebonyolításában vettünk részt (I. Pécsi Szakkollégiumi Nyílt Nap, Faültetés a Madarak és Fák Napja alkalmából). 2016. áprilisában egy aktuális problémához kapcsolódóan tartottuk meg a Munkalehetőség:van Álláslehetőség: nincs címet viselő estünket, melyre a témában jártas szakembereket hívtunk meg.

 

Összefoglalva a NTP-SZKOLL-15-0028 pályázatnak köszönhetően a 2015/2016-os tanév folyamán 171 rendezvényt (kurzus, előadás, közösségi program, kutató klub, konferencia) valósítottunk meg, melyeken több mint 4500 ember vett részt.

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a támogatásért!

NTP_Logok_2016

 

Folytatás következzen a 2016/2017-es tanévben a Green UP! program keretében, az NTP-SZKOLL-16-0001 pályázat finanszírozásával!