Életpályák a forradalmak sodrában

1918-1920

  1. április 25. csütörtök

BTK-TTK Kari Tanács terem

 

Beszámoló

A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium,

Katus László Történettudományi Kutatói Klubjának

„Életpályák a forradalmak sodrában 1918-1920” című

konferenciájáról

A konferencia témája azoknak a személyeknek az életpályájára összpontosít akik pályafutásukat az Osztrák-Magyar Monarchia idejében kezdik, de fontosabb szerepet a Horthy-kor Magyarországán töltenek be. A konferencia ezeknek a személyeknek az életpályát tekinti át az 1918 és 1920 közötti forradalmi időszakban.

Az első előadást VONYÓ József, a PTE BTK TTI oktatója tartotta „Katonából politikus – a háborús vereség és a forradalmak hatására: GÖMBÖS Gyulacímmel. Az előadás GÖMBÖS Gyula, életpályáját tekintette át kiemelve, hogyan lett a dualizmus kori katonatisztből, a Horthy-korszak Magyarországának kiemelkedő miniszterelnöke.

A második előadó UJVÁRY Gábor a VERITAS Történetkutató Intézet, Horthy-kori kutatócsoportjának vezetője tartotta, „A hivatali karriertől az államférfiúi kvalitásokig. KLEBELSBERG Kúnó életének sorsfordító szakasza” címmel. Az előadás témája Gróf KLEBELSBERG Kúnó élete és tevékenysége volt a dualista hivatali karriertől, a Horthy-kor Vallás- és Közoktatásügyi miniszteri posztjáig, ahol mai napig ható oktatási reformokat és intézkedéseket hozott és lett a XX. század egyik legkiemelkedőbb magyar államférfija.

A harmadik előadást TÓTH Imre a Soproni Egyetem Közgazdaságtudomány Karának oktatója tartotta „A szerepzavar sokszínűsége. Diplomata életút a Ballhaus platztól a Dísz térig.” címmel. Az előadás Kánya Kálmánnak a Horthy-korszak külügyminiszterének életét járta körbe, ismertetve, hogyan lett az Osztrák-Magyar Monarchia mexikói nagykövetéből a Horthy-kori Magyarország külügyminisztere.

A negyedik előadó VIZI László a Kodolányi Egyetem oktatója tartotta, „Egy következetes keresztényszocialista politikusi életpálya a két háború között. BENÁRD Ágost a miniszter, politikus és közszereplő.” címmel. Az előadás BENÁRD Ágost életét dolgozta fel elmagyarázva, hogyan lett a kiváló orvosból a Horthy-korszak népjóléti és munkaügyi minisztere, valamint azt, hogyan képviselte az országot a trianoni béke aláírásakor.

Az ötödik előadást GALI Máté a VERITAS Történetkutató Intézet Horthy-kori Kutatócsoportjának tudományos munkatársa tartotta BERZEVICZY Albert életpályája a forradalmak sodrában.” címmel. Az előadás BERZEVICZY Albert életét dolgozta fel, ismertetve, hogyan lett a dualizmus kori miniszterből a Magyar Tudományos Akadémia élén a leghosszabb időt töltő elnök.

A hatodik előadó KLESTENITZ  Tibor a Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet tudományos munkatársa tartotta „Nyitrától Rómáig. BANGHA Béla pályafutásának fordulatai, 1880-1923.” címmel. Az előadás Bangha Béla életútját ismertette, kiemelve, hogyan lett a jezsuita szerzetesből Magyarország „sajtóapostola”.

 

A hetedik előadó SCHWARTZWÖLDER Ádám a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos segédmunkatársa tartotta „Két korszak szorgos adminisztrátora, SZÉLL József.” címmel. Az előadás témája SZÉLL József pályafutásának áttekintése volt, hogyan lett a dualizmus kori hivatalnokból, a Horthy-kor egyik belügyminisztere.

Az előadásokra jelentős számú (félszáznál több!) érdeklődő érkezett és az előadásokat is mindenki figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta mert sok új tudnivalóval szolgált a Horthy-korszak fontos személyeinek életéről mindegyiknél kiemelve az 1918-as „őszirózsás” forradalom és az 1919-es Tanácsköztársaság alatti tevékenységüket.

Köszönjük a szakkoli NTP-s SZKOLL-os támogatását, az előadók útiköltség-térítésében, ebédjével és a – már-már elmaradhatatlan – pogácsákkal a közönség részére…