A Szentágothai János Szakkollégium támogatásával a vehettünk részt a VII. Magyar Tájökológiai Konferencián.

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Földrajzi és Földtudományi Intézete az U-GEO Alapítvánnyal közösen 2017. május 25-27. között rendezte meg Szegeden a VII. Magyar Tájökológiai Konferenciát Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században címmel. A szakmai fórum megszervezésével a legfőbb céljunk az volt, hogy lehetőséget teremtsenek a tájökológia különböző részterületein dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberek számára a hatékony kapcsolatteremtésre. A 2017-es rendezvény különösen nagy hangsúlyt fektetett a tájkutatással szoros kapcsolatban álló területeken (például várostervezés, területrendezés, agrárium, erdészet stb.) dolgozó szakemberekkel folytatott tapasztalatcserére, a gyakorlati tájvédelemmel kapcsolatos problémák megvitatására, az ágazatokon átívelő közös szempontok megtalálására, valamint a téma szakpolitikai kapcsolódására.

A konferencia 3 napja alatt közel 200 résztvevő 15 tematikus szekció keretében, több mint 150 prezentációban mutatta be legújabb eredményeit. Nyolc magyar nyelvű és két idegen nyelvű plenáris előadás adott kitekintést a tájkutatás aktuális kihívásairól, a nemzetközi kutatási trendekről, a tájökológia hazai helyzetéről és jövőbeli lehetőségeiről. A konferenciához kapcsolódóan kezdeményezték a szervezők az International Association for Landscape Ecology (IALE) magyarországi tagozatának újjáalakulását annak reményében, hogy ez még inkább előmozdítja a hazai kutatási eredmények nemzetközi kapcsolódását. A rendezvény zárásaként a résztvevők fél napos szakmai tanulmányúton vettek részt.

Az alábbi prezentációk kerültek bemutatásra:

Csicsek Gábor, Magyaros Viktor, Józsa Edina, Ortmann-né Ajkai Adrienne, Lóczy Dénes: A Dráva menti síkság sövényeinek többszempontú értékelése.

Somogyi Balázs A., Szűcs Boldizsár, Csicsek Gábor, Horváth Győző: Agrokultúrákat szegélyező zöldfolyosók, mint a kisemlősök kulcs tájelemei.

Horváth Adrienn, Szűcs Dominika, Horváth Kitti, Horváth Győző: Folyómenti nyílt területek kisemlős faunájának kvalitatív és kvantitatív összehasonlítása a tájmintázat függvényében.

Ortmann-né Ajkai Adrienne, Csicsek Gábor, Gyenizse Péter, Pirkhoffer Ervin, Magyaros Viktor, Lóczy Dénes: Fasor-típusok táji meghatározottsága: abiotikus, biotikus és antropogén tényezők.

Csicsek Gábor, Hollós Roland, Magyaros Viktor, Ortmann-né Ajkai Adrienne: Gazdaságilag jelentős fafajok természetes újulatának vizsgálata két erdészeti tájban.

Magyaros Viktor, Csicsek Gábor, Ortmann-né Ajkai Adrienne, Lóczy Dénes: Fasorok tipizálása a fajösszetétel alapján a Drávamenti síkságon.

Somogyi Balázs A., Kurucz Kornélia, Horváth Győző: Kisemlős együttesek felmérése urbán és városi peremterületek összehasonlításában.

Számos hazai és határon túli egyetem, kutatóintézet, kutatócsoport képviseltette magát, ez is biztosította a konferencia magas színvonalát. A konferencia három napja alatt számos plenáris és szekció előadás keretén belül bővíthettük tudományos ismereteinket, valamint lehetőségünk nyílott a szakmabeliekkel való találkozásra, tudományos témákról történő eszmecserére. Mind a szekció előadások, mind a poszter szekció szereplőinek is lehetőségük nyílott kutatatásaik tudományos környezetben történő bemutatására, előadókészségük fejlesztésére és szakmai kapcsolataik építésére.

Szállást a társ szakkollégiumunk a Szegedi Móra Ferenc Szakkollégium biztosított, a szíves fogdatatásért, a vendéglátásért ezúton is köszönet a Mórásoknak.

IMG_20170525_163013 IMG_20170527_121514 IMG_20170527_121459

IMG_20170526_123204A konferencián való részvételt a Szentágothai Szakkollégium és a Szentágothai Egyesület támogatta, az NTP-SZKOLL-16-0001 pályázat keretén belül.