Ennek az iskolának a tanulói részére gyűjtünk idén.

KERESSÉTEK GRAFFITS ESZTERT:

Az iskola története 1847-ben kezdődött, amikor egy osztállyal megindult a tanítás. Később, 1898-ban a bányászat fellendülésével a Dunai Gőzhajózási Társaság alapított iskolát, mely a mainak az alapja. A területen korábban bányászat folyt, az itt élő emberek jellemzően ebből a munkából éltek. A bányászati tevékenység megszűnésével a 90-es években a lakosság kicserélődött, így az iskola tanulói összetétele is megváltozott. A tanulólétszám egyre fogyatkozott, és leginkább a területen élő hátrányos helyzetű tanulók maradtak az iskola tanulói, míg a tehetősebb családok a városi iskolákba vitték gyermekeiket. Ez a tendencia ma is folytatódik, a jelenleg itt tanuló gyerekek negyede jár az iskola közvetlen lakókörnyezetéből, a többiek Pécs és a környező települések különböző pontjairól érkeznek iskolabusszal vagy a családok által biztosított egyedi közlekedéssel.

Az iskola épülete – ami többszöri hozzáépítés, átalakítás, felújítás során bővült mai formájára – csendes, zöldövezeti, az erdő közvetlen közelében, szép és nyugodt környezetben helyezkedik el. Az udvar és környéke alkalmas a természet megismerésére, sétára, mozgásra, játékra, aktív felfedező tevékenységeken keresztüli tanulási helyzetekre.

Az iskolában 7 tanterem található. Rendelkezünk továbbá egy fejlesztő szobával, egy önerőből ebben a tanévben kialakított speciális sószobával, egy tanári szobával, egy számítógépteremmel és egy tankonyhával is. Testnevelés órákon a közeli művelődési ház tornatermét használjuk.

A tantestület létszáma öt fő: két tanító,egy tanár, egy gyógypedagógus és egy gyógypedagógiai asszisztens.

A 2021-22-es tanév szeptemberétől telephellyé minősítették az intézményt, amely névváltozással és az addig is összevont tanulócsoportokkal dolgozó (5-6., 7-8.) felső tagozat Vasasi Iskolába történő áthelyezésével járt.

Iskolánk arculata kialakulóban van. Harmadik éve magasan funkcionáló, autizmussal élő gyermekek befogadását, integrálását vállaljuk, biztonságos és nyugodt környezetet biztosítva egyéni fejlődésükhöz.

Termeinket, a közösségi tereket, illetve minden az érintett gyermekek által használt helyet igyekeztünk vizuális segítségekkel akadály mentesíteni, kiszámíthatóbbá tenni. Az elmúlt tanévben az AUTMENTOR 2020 pályázat keretében sikeres szakmai programot dolgoztunk ki és nyertes pályázatot tudhatunk magunk mögött.

 

Jelenlegi tanulólétszámunk 14 fő, számított 29 fő. Összevont tanulócsoportokban folyik a munka. Az 1. osztályosok tanulócsoportjába 6 fő jár. 4 autizmussal és ehhez társuló nyelvi illetve aktívitászavarral élő gyermek, 1 fő tanulási nehézséggel küzdő hátrányos helyzetű és 1 fő diagnózissal nem rendelkező tanuló.

A 2.-3. összevont osztályban nyolcan vannak. A három másodikos közül ketten ASD diagnózissal rendelkeznek. A harmadikosok közül egy diák beválását az iskolai készségek kevert zavara és társult aktívitás és figyelemzavar nehezíti. Egy tanuló pervazív fejlődési zavarral és kevert specifikus fejlődési zavarral diagnosztizált.

Társas készségeiket tekintve is változatos képet mutatnak a csoportok. Nehézséget jelent a kortárscsoportokhoz való alkalmazkodás, az íratlan szociális szabályok felismerése és követése, az érzelmek kifejezése és mások érzelmeinek megértése. Hat gyermek szenzorosan túlérzékeny, három ingerkereső. Három diákunk számára komoly gondot okoz a megszokott rutinok megváltozása. Általánosan jellemző rájuk, hogy kevéssé rendelkeznek problémamegoldó stratégiákkal a különböző élethelyzetekben.

Valamennyi tanuló esetében jellegzetes egyenetlen képességstruktúrát figyelhetünk meg. Iskolai beválásuk speciális ellátást, kiscsoportos foglalkoztatást és egyéni haladási tempót igényel.

Ennek az iskolának a tanulói részére gyűjtünk idén.

KERESSÉTEK GRAFFITS ESZTERT!