PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium minősítő pályázata (2017)

Pályázat 1. modul – Adatlap

Szakkollégium neve

PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium

Szakkollégium által képviselt tudományterületek

bölcsészettudományok

művészetek

orvostudományok

társadalomtudományok

természettudományok

Szakkollégium alapítására vonatkozó információk

Alapítás éve

2004

Alapító okirat linkje:

http://szjszk.ttk.pte.hu/wp-content/uploads/2017/02/2_modul_SZJSZK_alapito_okirat_120627.pdf

Taglétszám az elmúlt 3 évben

2013/2014-es tanulmányi év: 66 fő
2014/2015-ös tanulmányi év: 80 fő
2015/2016-os tanulmányi év: 43 fő

Vezetőkre vonatkozó információk

Diákvezető neve: BALÁZS Viktória Lilla m.b.
Diákvezető e-mail címe: balazsviktorialilla@gmail.com
Igazgató neve Dr. HATVANI Zsolt Ákos
Igazgató e-mail címe hatvani@ttk.pte.hu

Szakkollégium rövid bemutatkozása (1000 karakter)

I.1.) A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium: a Pécsi Tudományegyetem hallgatóiból áll, azaz a PTE egyik szakkollégiuma. http://szjszk.ttk.pte.hu/category/hirek/

I.1.A.) A felettes intézményhez a Természettudományi Karon keresztül kapcsolódik. Ez a kar a szakkollégium létrehozója, s a kari szmsz-ben mint igazgatási egység szerepel.

I.1.B.) Mint ilyen, a  PTE-n belüli önkormányzó hallgatói egység, amely tehetséggondozással foglalkozik, normatív támogatást kap, s kapcsolódik

  1. a) a rektor tehetséggondozási rektori megbízottjához és a Rektori Hivatal Tehetséggondozási Csoportjához, és
  2. b) a PTE EHÖK és a TTK HÖK kari részönkormányzathoz.

I.2. Szakkollégiumunk – számos civil és nonprofit, valamint kkv munkájának koordinálásával –

I.2.A) 2013 óta akkreditált Nemzeti Tehetségpontok hálózatába tartozó TEHETSÉGPONTot, http://szjszk.ttk.pte.hu/tagjaink/tptagok/ és

I.2.B) 2016-tól az Európai Tehetségpontok hálózatába tartozó EUROPEAN TALENT POINTot tart fenn http://szjszk.ttk.pte.hu/about-us/echa-member-eu-talent-point-2016/ .

I.3. A szakkollégiumi tehetségtámogatók közül kiemeljük a Szentágothai Szakkollégium Egyesületet (2014) http://szjszk.ttk.pte.hu/egyesulet/egyesulet-2/ .

 

Pályázat 2. modul – Önkormányzatiság

A szakkollégium irányításának, működtetésének a rövid bemutatása. Ehhez kérjük hozzáfűzni a szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ). Amelyik kollégium több szabályzattal rendelkezik, ott a Felvételre és a tagság megszűnésére, valamint a tanulmányokra vonatkozó szabályzatokat egyaránt fel kell tölteni. Ez azért szükséges, mert csak az eredeti szabályzatok mutathatják hitelesen a kollégium működését.

2. modul linkjei:

http://szjszk.ttk.pte.hu/wp-content/uploads/2017/02/2_modul_SzJSzK_SzMSz4_160202.pdf

http://szjszk.ttk.pte.hu/wp-content/uploads/2017/02/2_modul_SzJSzk_TB_Ugyrend_160202.pdf

Pályázat 3. modul – Szakmaiság

A szakkollégium szakmai-tudományos tevékenységének rövid bemutatása a legutóbbi két lezárt, valamint az aktuális tanévre vonatkozóan. Az ebben az időszakban tartott előadások, kurzusok, képzések, TDK, egyéb szakmai programok számának és címének, és az azokat megtartó oktatók nevének a feltöltése, hogy a bizottság a megfelelő szakmai tevékenység létét/nemlétét meg tudja állapítani. Jelen dokumentumhoz kérnénk hozzáfűzni a szakkollégisták által a legutóbbi két lezárt, valamint az aktuális tanévben elért eredményeket (TDK eredmények, publikációk, konferencia részvétel, szabadalmak, tudományos elismerések, versenyeken szerzett eredmények, megvalósított szakmai projektek, stb.).

3. modul linkje

3_modul_Szakmaisag

Pályázat 4. modul – Szocializáció

A szakkollégium társadalmi érzékenységével kapcsolatos programjainak bemutatása, valamint az értelmiségi szocializáció és a közösségépítés egyéb elemeinek rövid bemutatása. Mivel ez semmilyen mérőszámmal nem mérhető, a pályázónak egy rövid beszámolót kell feltölteni arról, hogy ezen pont megvalósítását hogyan képzeli el a szakkollégium, és az elmúlt két évben mit tett a cél elérése érdekében. A beszámolóban külön kiemelendőek a más szakkollégiumokat érintő, velük közösen megvalósított projektek, események.

4. modul linkje

4_modul_Szocializacio_170301

Pályázat 5. modul – Együttlakás

A szakkollégium együttlakó bázisáról szóló igazolás, ill. esetlegesen a kimentési kérelem. Kérünk egy igazolást feltölteni, amely tartalmazza az épület címét, valamint a jogcímet, melyen ott tartózkodnak.

5. modul linkje:

http://szjszk.ttk.pte.hu/wp-content/uploads/2017/02/5_modul_SzJSzK_EgyuttlakoTagsag_170301.pdf

Pályázat 6. modul – Tagnévsor

  • A szakkollégium tagjainak felsorolása táblázat formájában.
6. modul linkje:

http://szjszk.ttk.pte.hu/wp-content/uploads/2017/02/6_modul_SzJSzK_tagnevsor_minosites2017.pdf

Pályázat 7. modul – Fejlődés

Azok a szakkollégiumok, akik korábban egy évre kapták meg a „minősített szakkollégium” jelzőt, kérjük mutassák be, hogy a tavalyi évhez képest milyen fejlődést értek el az akkor kifogásolt pontok tekintetében.

7. modul linkje

7_modul_3év_170301 3