2011. október 6.-án a TÁMOP 4.2.3. „Nyitott Egyetem” a PTE tudásbázisának disszeminációja keretében megrendezésre került az interdiszciplináris Minősítő konferencia, melynek célja a hallgatók kutatási eredményének bemutatása. A konferencia egyik sajátossága, hogy a középiskolásoknak betekintést kívánt nyújtani az egyetemi tudományos életbe. Ennek keretében több pécsi középiskolából is érkeztek diákok a délelőtt folyamán.

A megnyitót követően kezdetét vette a konferencia, melyen négy különböző tudományág képviselője jeleskedett. Így elsőként a biológusokat, majd a bölcsészeket, a geográfusokat és végül az orvosi kar diákjait hallgathattuk meg. A prezentációkra mindenkinek 15 perc állt rendelkezésére, illetve azok az előadók, akik éltek a lehetőséggel az előadást idegen nyelven is összefoglalhatták 5 percben. A konferencia 21 résztvevője közül 9 előadó hallgató a Szentágothai János Szakkollégium tagjaként vett részt. A bemutatott témákat a dinamika és a közérthetőség jellemezte, melyet a power pointos diasorok egészítettek ki és varázsoltak színessé. Az izgalmas és érdekes prezentációk minden esetben felkeltették a hallgatóság érdeklődését, melyre a legjobb bizonyíték az előadásokat követő kérdések és megjegyzések sokasága.