A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara és a Szentágothai János Szakkollégiuma Szülőorientációs és Leendő Hallgatói Felkészítő Programot szervez 2012 március 2- május 30. időszakban. A program célja, hogy tájékoztassuk a szülőket és diákokat a mai oktatási viszonyokról és lehetőségekről, a felsőoktatási képzés lehetőségeiről és buktatóiról (pl. kreditek maguk előtt tolása, hirtelen kapott túl nagy szabadság, stb.) támogatást nyújtva a továbbtanulási irány és szak választásában.
A program indoklása: Azt tapasztaljuk, hogy a hangoztatott tudásbeli hiányok mellett /helyett a kevésbé hatékony szakválasztási és életszervezési képességeken és döntéseken múlik, hogy a felvételt nyert hallgatók jelentős százaléka nem jut el a diplomaszerzésig, vagy nem lesz eredményes és sikeres a választott pályán. A szülői értekezletek hiánya okán a felsőoktatásban nagy a szülői tájékozatlanság, pedig gyakran nem kevés anyagi terhet jelent a gyermek(ek) finanszírozása. Nem beszélve arról, hogy ugyan a budapesti egyetemeken nagyobb a választék a szakok körében, de bizonyos speciális, igen piacképes területeken (pl. SAP) a Pécsi Tudományegyetem is hasonlóan magas színvonalú, és jó elhelyezkedési esélyeket ad. Míg az alacsony színvonalú, túlélésért küzdő felsőoktatási intézmények mind a fiatalokra koncentrálják az „ukrán rúdtáncos + ingyen laptop”-stílusú promóciójukat, mi a szülőre is koncentrálunk. Ők azok, aki a finanszírozást biztosítják, és jobb képességű/hátterű hallgatók esetén nagyobb súlyuk van a továbbtanulási döntésben (míg a gyengébb képességűeknél általában nem sokat törődnek vele).

A tevékenység általános bemutatása: Célunk, hogy a szakkollégiumban és tehetséggondozásban intenzíven résztvevő, tehetséges előadó oktatóink bejussanak a régió jobb színvonalú gimnáziumainak 2.-3. osztályos szülői értekezleteire, ahol 15-20 percben beszélnek a mai oktatási lehetőségekről és buktatókról, majd fórumot nyitnak a továbbtanulási irány és szak választásának kérdésében. A jelen lévő oktatók és szakkollégista hallgatók meghívják a tehetséges diákokat némely kiválasztott szakkollégiumi kurzusokra. A jobb képességű gimnazistákat beinvitálnánk a szakkollégium programjaira, amelyek általában pénzdíjas tehetséggondozó-szakmai versenyek diákcsapatok számára, ahol a gimnazisták együtt dolgozhatnának egyetemistákkal részfeladatokon. A versenyeket erősen piacképes, és később jó elhelyezkedési lehetőséget biztosító szakmai területeken indítjuk. Így a hallgatóbázis intézményi lojalitásának felépítése még a felvételi folyamat előtt megkezdődhet, és ez versenyelőnyhöz juttatja a leendő hallgatókat.

A pályázathoz kapcsolódó foglalkozásaink a következők: oktatók felkészítése (A), a szülői értekezleteken való részvétel (B), diákok szakkollégiumi programokon való fogadása (C), és egy Árkád Aulában tartott Bemutató rendezvények (D).