Megkerestetek. Vasárnap, ebéd után. A gond nagy: ég a ház! A KATUSOS pályázók egy részét elutasította a TAGFELVÉTELI BIZOTTSÁG. (A már Kutatói Klub tag jelentkezőket ugyanis fel szoktuk venni;-) )

Márpedig ez a bizottság legitim, autonóm és a tag alkalmasságáról dönteni diszkrét joga. CSAK az alapító okiratok rendelkezései kötik a kezüket. Munkájukat jól végzik. MI lehet az indok?

Megkerestük őket, s azt a választ kaptuk, hogy a kialakult és a szakkollégiumtól, mint pályázótól megkövetelt norma szerint a tagok legalább 50%-a ténylegesen kollégiumban együtt kell lakjék. Ez a szakkollégium kollégium voltát biztosítani hivatott szám az oka mindennek. Azaz a szakKOLLÉGISTÁK LEGALÁBB FELE EGYÜTTLAKÓ KOLLÉGISTA kell. legyen.

Addig nyújtózkodtunk, amíg a takarónk már nem ért.

A kialakult helyzetet a szakkollégium mind a két alapító elnökével megvitatva akként döntöttünk, hogy az így kimaradtak előtt szélesre tárjuk a szakkollégiumot támogatni életre hívott Egyesület kapuit.

Azaz: az egyesület felvételi eljárás nélkül befogadja a szakkollégiumi tagfelvétel menekültjeit. Az egyesületi és a szakkollégiumi tagság egyenértékű, az egyesület a szakkollégium munkájának segítésére alakult.

Az ügynek végül is az az üzenete, hogy a szakkollégiumi tagság – érték.