Az Egyesület köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját (=egyszerűsített mérlegét), valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő év május 31. napjáig letétbe helyezni (I.) és közzétenni.

E kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló, s emellett itt letölthető az Egyesület álapszabályának 2023. december 1. napjától hatályos szövege

ITT: http://_A_SzSzkE

törvényben meghatározott módon – CivilTv 30. § (1) rendelkezés – kell közzétenni (II.), valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.

Ez a transzparencia biztosításán keresztül a közbizalmat erősíteni hívatott jogalkotói rendelkezés indokolt.

Normatív kötelezettségének Egyesületünk az alábbiakban tesz eleget:

Ad I.

A civil szervezetek névjegyzéke a beszámolókkal és közhasznúsági mellékletekkel ITT.

Ad II.

A 2016 évi beszámoló és közhasznúsági jelentés letölthető ITT.

 A 2017 évi beszámoló és közhasznúsági jelentés letölthető ITT.

A 2018 évi beszámoló és közhasznúsági jelentés letölthető ITT.

A 2019 évi beszámoló és közhasznúsági jelentés letölthető ITT.

A_2020 évi beszámoló és közhasznúsági jelentés letölthető ITT.

A 2021 évi beszámoló és közhasznúsági jelentés letölthatő ITT.

III.

A 2019. nov. 1. napján nyilvántartott adatok  letölthetők ITT.

A 2021 dec 1 napján nyilvántartott adatok letölthetők ITT:

Ha az Egyesület saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig (Itt: a megalakulástól) biztosítja.