A Szakkollégium vezetése és tagsága semmiképpen nem osztja azt az elefántcsont-torony-béli felfogást, mely szerint az STI, azaz a Sporttudományi és Testneveléstudományi Intézet csak szükséges rosszként kerül a TTK-hoz, azaz a sport- és testneveléstudományoknak semmi közük a ‘hard sciences’-höz, azaz a szűkebb értelemben vett természettudományokhoz Ennek megfelelően transzdiszciplináris Szakkollégiumunk nyitott szívvel és tárt karokkal várja tagjai közé a testnevelő- és egyéb sportszakos hallgatókat is.

Ugyanígy tartjuk nagy értéknek a BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOKAT hallgató kollégákat is. Most például az a hatot, akik meg mind a hatan történelem/történész szakosok, és együtt jelentkeztek tagfelvételkor, hogy szeretnének kutatói klubot is alakítani. Lám: ide is elértünk! A felvételiző tagok alakítják ki, alakíttatják ki velünk, a befogadókkal a számukra ideális szervezetet! Mára a KATUSosok több, mint húszan vannak, és meghatározó szerepet töltenek be a szakkollégium életében.

További újdonság, hogy előre meghatározták, hogy a szép  emlékezetű pécsi történész professzorról, Katus Lászlóról szeretnék elnevezni a szervezeti egységet. Nyitottak voltunk eziránt is: sőt! Miért is nem viselik (pécsi) hírességek neveit a többi kutatói klubok?

JEGES Károly neve a fizikusoknak – teástul – kézenfekvőnek tűnik.

TANKÓ (Nusi) Annamária néni a tojásfestőknek…