A Szentágothai Szakkollégium Egyesület a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karával közösen szervezte meg 2016. június 1-4. között a XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferenciát Beregszászon.

A konferencia ötlete tizenkét évvel ezelőtt a kolozsvári Környezettudományi tanszéken született meg, azzal a céllal, hogy elősegítse e tudományág kutatásaival foglalkozó szakemberek találkozását, hogy bemutathassák, megvitathassák eredményeiket és átbeszélhessék a közös környezeti kérdéseket, valamint alkalmat teremtsünk a fiatal kutatóknak, PhD. és egyetemista hallgatóknak munkái bemutatására. Ezt a nemes hagyományt folytatva került sor a kárpát-medencei környezettudományi konferenciák sorában a XII., míg a Szentágothai Szakkollégium konferenciáinak sorában a XIV. megrendezésére.

A plenáris előadók és a meghívott vendégek között tisztelhettük Dr. SZILI Katalin miniszterelnöki megbízottat, aki érdekes és a jövő nemzedékek számára tanulságos előadást tartott a fenntarthatóságról Adj nekik holnapot! címmel.

Ehhez az előadáshoz kapcsolódva Dr. SZENTPÉTERI L. József a helyi értékekről és a gondolkodj globálisan cselekedj lokálisan elv megvalósíthatóságával kapcsolatban előadása közben összeszerelve egy madárodút mutatta be, hogyan készül el egy madrálakás percek alatt.

Dr. MARUZSA Zoltán az Oktatási Hivatal elnöke a környezettudományi jövőbeni pedagógus oktatásban betöltött szerepéről és helyéről beszélt.

Dr. MÓCSY Ildikó a konferencia tiszteletbeli elnöke, pedig a 30 évvel ezelőtti történt Csernobili atomkatasztrófáról emlékezett meg.

Összességében a XII. Kárpát-medencei Környezettudományi (XIV. Szentágothai) Konferencián 7 plenáris előadás, 41 szekció előadás hangzott el és a közel 100 résztvevő 27 posztert tekinthetett meg.

A Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, nem csak egy nemzetközi rendezvény a sok közül, hanem a magyarság egységét, együvé tartozását is szimbolizálja. Mindemellett lehetőséget teremet a Kárpát-medencében élő magyarok számára a találkozásra, egymás mentalitásának, kultúrájának, értékeinek megismerésére. A korábbi évek konferenciáihoz hasonlóan a hazai magyarság mellett szép számmal vettek részt erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, és vajdasági magyarok is a rendezvényen, a régi barátok örömmel üdvözölték egymást és reményeinek szerint új barátságok, szakmai kapcsolatok is szövődtek.

A nemes hagyományt folytatva a XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia 2017 tavaszán, Kolozsváron kerül megrendezésre.

Konferencia honlapja: http://kmktk16.ttk.pte.hu/index.php/hu/heghivo/

Egy ilyen nemzetközi rendezvény nem valósulhatott volna meg a támogatók nélkül, így külön köszönetünket szeretnénk kifejezi a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata, a PTE Közhasznú Alapítvány, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé.