A KURZUS, rendszerint egy (őszi vagy tavaszi) szemeszter (oktatási félév) időtartamú, kreditált (tehát az egyetemi képzésbe beleszámít(hat)ó) előadás és/vagy gyakorlati képzés. E kettő kombinációját nevezik ‘duális’ képzésnek, az ilyenek bevezetésében a Pécsi Tudományegyetemen: Szakkollégiumunk az élen jár.

Mivel az oktatási félév 12-14 hét időtartamú, ehhez igazodóan a kurzusok lehetnek (12-14 azaz:) 13 x 2 órás, 5 x 5, vagy 6 x 4, 3 x 8 órásak, ez utóbbiakat tömbösített kurzusoknak hívjuk.

A kurzus létrehozását és  tartását bárki kezeményezheti. A tervzett kurzus leírását a Szakkollégium igazgatójához kell benyújtani, az ú.n. curriculum 3/4-1 oldalas ajánló leírása mellettt az ÜL-26-os nyomtatványt használva. Tartalmi kitételei a kurzusindításnak nincsenek, így lehetett létrehozni a „Felső Fokon” című kurzussorozatot (Pl.: Addiktológia, Alkohológia…) vagy a „Szexpiaci körséta” című kurzust.

Az ÜL-26-os nyomtatványon olyan adatok rögzítendők, mint:

1. A tantárgy neve
2. Kódja (szakonként): ezt a TO határozza meg
3. Heti (félévi) vagy összes óraszám (előadás+tantermi gyakorlat+laboratóriumi gyakorlat bontásban)4. Kreditértéke5. Felvétel feltétele6. Tantárgyért felelős tanszék és oktatóA „Tanszék” valamennyi tárgyunknál a „Szentágothai Szakkollégium”, az „Oktató” szintén valamennyi tárgyunknál kizárólag tudományos fokozattal rendelkező személy lehet.
7. A tárgyat melyik képzési rendben oktatjákPTE-TTK Szentágothai Szakkollégiumi foglalkozás
8. A tárgy szakképzésben betöltött szerepe és célja (a tárgy rövid annotációja)
9. A tárgy oktatásához szükséges személyi feltételek minősített oktató
10. A hallgatók részéről feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint:
11. A tantárgy tartalma, tematikája
12. A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa
13. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei, ill. igazolás módja távollét esetén
14. Otthoni/órarendi terhelés aránya (%-ban megadva, kreditértékből kiindulva)
15. A tantárgy teljesítésének feltétele (félévközi számonkérések módja és száma, pótlási és javítási lehetőség)
16. A számonkérés módja
17. Osztályzat kialakításának módjaA kurzusterveket a PTE TTK – mint látjuk, nagy türelmű – Kari Tanácsa előzetesen véleményezi. A KT a véleményében ugyan kötelezettségeket szabhat meg, viszont jogkeletkeztető, azaz tulajdonképpen indítási engedély.

 

emmi_logo

Alap CMYKntp_72_rgb

 
 
emet_logo_szines