Alakuló gyűlését a szervezők 2016. febr 9. napjára tűzték ki. Íme az alakuló gyűlés és a Szakkollégium Közgyűlése elé szánt tervezet:

Preambulum

A Szentágothai János Protestáns Szakkollégium egyes tagjai már 2015 májusában egy jövőbeni természettudományos szakosztály létrehozását vették fontolóra, a biológia- és földrajztudományok kiemelt művelésével. Ezt követően a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 2015. szeptember 23-án tartott Közgyűlésén 9. napirendi pontban előzetes ismertetésre került a Természetrajzi Szakosztály létrehozásának terve.

PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium

Természetrajzi Kutatói Klub

Működési Rend

2016. január 27.

1.§ (1) A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium (továbbiakban a Szakkollégium) Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) 16.A§-a szerint a Szakkollégium tagjai tudományterületük elmélyültebb művelésére szabadon szerveződhetnek.

(2) E szerveződéseket az SZMSZ Szakmai Kutatói Kluboknak nevezi.

(3) A Természetrajzi Kutatói Klub (továbbiakban a Klub) működése során köteles a Szakkollégium Alapító Okiratának és SzMSz-ének betartására.

2.§ (1) A Klub vezető szerve a Klub Elnöksége.

(2) Az Elnökség tagjai az elnök, a titkár és a szakmai vezető.

(3) Az elnök:

 1. a) Irányítja a Klub működését;
 2. b) Képviseli a Klubot a külső fórumokon;
 3. c) Elkészíti a Klub beszámolóját a Szakkollégium számára;
 4. d) Összehívja a Klub megbeszéléseit.

(4) A titkár:

 1. a) Az elnök akadályoztatása esetén összehívja a Klub megbeszéléseit;
 2. b) Végzi a Klub működésének hivatalos dokumentálását;
 3. c) Szervezi a kulbéletet;
 4. d) Felelős a Klub tagok nyilvántartásáért.

(5) A szakmai vezető segíti és irányítja a tagok szakmai munkáját.

3.§ (1) A tisztségviselők megnevezése:

 1. a) A Klub megbízott elnöke ÁGOTHA Zoltán Dávid
 2. b) A Klub megbízott titkára KAKAS István
 3. c) A Klub megbízott szakmai vezetője CSICSEK Gábor doktorjelölt

(2) Az (1) bekezdésbeli megbízás a tisztség választásával történő betöltéséig, de legfeljebb a megalakulástól számított hat hónapra szól s egy alkalommal hosszabbítható.

4.§ A tagi jogviszony létrejöttén kívüli ügyekről a Klub tagjai a Klub megbeszélésein közösen döntenek.

5.§ A Klub megbeszéléseit Klub elnöke hívja össze.

 1. a) A Klub megbeszéléseit legalább havonta össze kell hívni.
 2. b) A Klub megbeszélését legalább 3 tag kezdeményezése esetén össze kell hívni.

6.§ A tagi jogviszony létrejöttének menete és feltételei:

 1. A Klub tagja azon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemi polgár lehet, akinek képzési területe természettudományokkal foglalkozik.
 2. A Szakkollégium tagja, aki a Klubhoz való csatlakozásról dönt, nyilatkozattal alanyi jogon a kutatói klub rendes tagja.
 3. A Klub tevékenysége iránt érdeklődő hallgatók csatlakozhatnak a kutatói klubhoz külső tagként.
 4. A Klubhoz csatlakozni kívánó külső tagokról a kutatói klub ülésén 2/3-os többséggel kell határozatot hozni.
 5. A Klub külső tagja a kutatói klub ülésein szavazattal nem rendelkezik, tisztséget nem vállalhat.
 6. A Szakkollégium SzMSz-e szerint Klub tagjainak legalább 2/3-a a Szakkollégium tagjai közül kerül ki.

7.§ A Klub tervezett tevékenységei:

 1. Részvétel a Szakkollégium házi konferenciáin.
 2. Vitaestek szervezése szakmai témában.
 3. Szakmai célú kirándulások, terepgyakorlatok szervezése.
 4. A tudományos gondolkodás fejlesztése és a természettudományos műveltség általános gyarapítása.
 5. Szakmai ösztöndíjak, rendezvények és gyakornoki lehetőségek kommunikációja.
 6. Közösségépítő rendezvények szervezése.
 7. Meghívott előadókkal, vendégekkel vitaestek szervezése.
 8. A biológiai és földrajzi tudományos szervezetek bemutatása és népszerűsítése.
 9. Ismeretterjesztő előadások szervezése középiskolások számára a Szakkollégium bemutatása és népszerűsítése érdekében.
 10. Részvétel a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozaton a Természettudományi Kar szervezésében.
 11. Környezeti nevelés elősegítése a hallgatók körében.