Az Egyesület történetét annak Alapszabálya (2017. febr 15.) a következőképpen foglalja dióhéjban össze: 

  1. június 23. napján a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6.§ a), b), c), d) és h) rendelkezéseinek megfelelően a Természettudományi Kar Tanácsa a TTK 61/2004 (VI. 23.) KT sz. határozatában elvi támogatásról szóló nyilatkozatot adott ki egy, Szentágothai János nevét viselő szakkollégium megalapításáról.

Az elmúlt évtizedben a magyar szakkollégiumok önkormányzati elven szerveződő minősítő bizottsága több alkalommal ideiglenes, egy évre szóló minősített címmel ismerte el a Szakkollégiumunkban folyó tehetségsegítő munkát.

A Szakkollégium − más nonprofit szervezetekkel karöltve − 2013. augusztus hó 19. napjától büszkén viseli a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Regionális Hatókörű Akkreditált Kiváló Tehetségpontja címet, melynek alapján jelenleg a Szakkollégiumot a Nemzeti Tehetségpont Hálózat TP170 003 962 nyilvántartási számon jegyzi.

Végezetül, az utóbbi időszakban a Szakkollégium igyekezik munkájához méltó színvonalon bekapcsolódni a kárpát-medencei szakkollégiumi hálózat tevékenységébe is, ahol a határon túli szakkollégiumokkal való kiemelt kapcsolattartást, valamint a roma szakkollégiumoknak a szakkollégiumi rendszerbe való integrálását és a keresztény szakkollégiumok érdekérvényesítésének összehangolását, s végezetül a közhasznú jogállás megszerzését tűzte ki célul maga elé.

 

  1. március 15. napján a pécsi tarokkos társadalom az MTA Székház dísztermében összegyűlt, és kimondta a Magyar Tudományos Tarokk Akadémia Egyesület (a továbbialban: MTTAE) létrehozását. A társaság 36 tagjából 28 rendelkezik tudományos fokozattal, és közülük 16 egyetemi tanár és 8 fő az MTA rendes tagja.

Az MTTAE fészekaljakat, együtt tarokkozókat kutatott fel s országos illusztrált tarokk bajnokságot rendezett Pécsett 2014. november 27-én. A tudós tagokat viszont nem vonzotta a közös fészek melege: nem indult be közöttük az elvárható társasági élet. 2016-ban a NAV társasági adó be nem vallása miatt az adószámukat is inaktiválta.(2015-16-ban nem volt semmi forgalmuk.)

Mivel az MTTAE megszüntetéséről tartott szavazás eredménytelen volt, ezért az MTTAE Elnöksége a SzSzE-be beolvadást javasolta a tagságnak.

Tehette ezt arra való alapozással, hogy Egyesületünk alakulásától vállalta a tarokkos uánpótlás egyetemi, kredites képzését, és a Szakkollégiummal már több alkalommal is kölcsönösen együttműködött a MTTAE: pl. a beregszászi tarokk-táborban oktatóként és viszont: szakkollégisták segédkeztek az országos illusztrált tarokk verseny lebonyolításában.

Az Alapszabály jelen módosítása az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény II/A. fejezet (A civil szervezetek egyesülése, szétválása) 10/C., 10/D. és 10/E. §§ rendellkezésein alapul; a két egyesület „beolvadás”-os egyesülését képezi le, a módosított részek sárgával kiemelése mellett.