A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium – ugyan csak 2011 óta vezet szigorú tag(díj)nyilvántartást – 2004 óta a tagjai közös, tartós, a Szakkollégium alapító okiratában meghatározott céljai folyamatos megvalósításán fáradozik. Ezzel valamennyi, a PTK 3:63§-ban meghatározott fogalmi elem egy megalapítandó egyesület számára rendelkezésre áll. Kivéve a jogi személyiséget. A Szakkollégium nyilvántartott tagsága tehát egy alapszabállyal fordul a tisztelt Pécsi Törvényszékhez, hogy nyilvánítsa őket jogi személlyé: Egyesületté.

Az egyesület életre hívásának előzményeit a tagok ismerik, annak fontosságát valamennyien elismerik, és itt röviden össze kívánják foglalni. Ezek szerint:

  1. június 23. napján a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6.§ a), b), c), d) és h) rendelkezéseinek megfelelően a Természettudományi Kar Tanácsa a TTK 61/2004 (VI. 23.) KTSz. határozatában elvi támogatásról szóló nyilatkozatot adott ki egy, Szentágothai János nevét viselő szakkollégium megalapításának támogatásáról. Ezt követően ugyanezen Kari Tanács 2004. december 15. napján tartott ülése támogatásáról biztosította a szakkollégium 2004. december 1. napján kelt Alapító Okiratát, amelyben elhatározta a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium életre hívását, és egyben elfogadta annak alapszabályát.

 

Ma a Szakkollégium tagsága az alapítóitól (Baranyai Református Egyházmegye, Magyarországi Unitárius Egyház, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, valamint Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat) függetlenül, de az alapításkori szándékot szem előtt tartva, úgy véli, hogy a további sikeres működéshez, illetve pályázáshoz az önállóság és az önkormányzatiság magasabb fokára kell lépjen.

Az elmúlt évtizedben a magyar szakkollégiumok önkormányzati elven szerveződő minősítő bizottsága több alkalommal ideiglenes, egy évre szóló minősített címmel ismerte el a Szakkollégiumunkban folyó tehetségsegítő munkát.

A Szakkollégium − más nonprofit szervezetekkel karöltve − 2013. augusztus hó 19. napjától büszkén viseli a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Regionális Hatókörű Akkreditált Kiváló Tehetségpontja címet, melynek alapján jelenleg a Szakkollégiumot a Nemzeti Tehetségpont Hálózat TP170 003 962 nyilvántartási számon jegyzi.

Végezetül, az utóbbi időszakban a Szakkollégium igyekezik munkájához méltó színvonalon bekapcsolódni a kárpát-medencei szakkollégiumi hálózat tevékenységébe is, ahol a határon túli szakkollégiumokkal való kiemelt kapcsolattartást, valamint a roma szakkollégiumoknak a szakkollégiumi rendszerbe való integrálását és a keresztény szakkollégiumok érdekérvényesítésének összehangolását, s végezetül a közhasznú jogállás megszerzését tűzte ki célul maga elé.

Ami tehát 2004. december 1. óta megvan: a tagok közös célja; a tagok közös céljának tartóssága; a közös cél alapszabályban rögzítettsége; e célok folyamatos megvalósítására törekvés; a nyilvántartott tagság. Ezen felül a nem gazdasági tevékenység céljára alapítottság; a csak a céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzése; a vagyon céljának megfelelően használása; és végül a vagyon fel nem osztása a tagok között; (hiszen a tagok részére ösztöndíjat, támogatást nyújt: nyereséget nem juttat).

A fentiek alapján a 2014. augusztus hó 31. napján kelt meghívó szerint 2014. szeptember 11. napján 10 órakor a H-7624 Pécs, Szent István tér 17. szám helyiségében összejött természetes személyek – megállapítva, hogy a 2004. december 1. napján alapított PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium a jogi személyiségen kívül maradéktalanul a Ptk. 3:63.§ szerinti egyesületi formában működik legalább harmadik éve – Egyesület létrehozását határozták el.