A BTK történészei a Szentágothai támogatásával együtt ünnepelhették MAJDÁN János bajai rector emeritus és FISCHER Ferenc történész professzorok 70. születésnapját.

Kerekasztal beszélgetés a 70 éves Fischer Ferenccel és Majdán Jánossal. Moderált Bordás Bertalan.

 

  1. február 27-én hétfőn ünnepélyes kerekasztal beszélgetés keretében köszöntötte a PTE BTK Történettudományi Intézet két neves alakját Fischer Ferenc professor emeritust, illetve Dr. habil. Majdán Jánost. Az esemény apropóját a két oktató hetvenedik születésnapja adta, mindketten februárban töltötték be a mérföldkőnek számító életkort, így elérkezett az idő, hogy (ismét) visszatekintsenek pályájukra, a pécsi bölcsészkar életében betöltött szerepükre. A beszélgetés moderálásának hálás feladatát Bordás Bertalan tanársegéd vállalta, a helyszín a PTE BTK ’M’ épület (Rókus Campus) 207-es „nagy” előadója volt.

A két oktató visszaemlékezése gyerekkoruktól indult, morzsákat kaphattunk abból a miliőből, ahonnan érkeztek. Fischer Ferenc egyből egy hibás életrajzi adat megvilágításával kezdte a diszkurzust és rámutatott, hogy a hivatalos adminisztrációtól eltérően valójában nem Balatonbogláron, hanem a településhez később hozzácsatolt Szőlőskislakon született. Majdán János a Balassagyarmat melletti Szügyön töltött ifjúkora kapcsán kiemelte a falu kulturális olvasztótégely szerepét, ahol egyszerre találkozott az őslakos evangélikus „tót” közösség, illetve az osztályellenesekként kitelepített magyar katolikusok csoportja, ezt a sokszínűséget pedig tovább növelte a közeli elmegyógyintézet néhány szabadabban mozgó „csodabogara”.

Áttérve az egyetemi évekre, mindkét oktató kiemelte, hogy bár a történelem-földrajz tanárnak készültek, egyikőjük sem jutott be a kiszemelt szakra, hosszútávon viszont mindketten azzal tudtak foglalkozni, amivel szerettek volna miután felvételt nyertek a debreceni egyetemre. Fischer Ferenc tanulmányai után Szegedre került oktatóként, míg Majdán János egy egri kitérő után hamar Pécsett kapott állást a tanérképző főiskolán. Itt a kezdetektől részt vett abban a folyamatban, amelyet Ormos Mária és Polányi Imre indított az történelemképzés egyetemi szintűvé emelésére. A felfelé ívelő rendszerben bevezetett új képzési forma modernkoros bővítésnél csatlakozott Fischer.

Mindkét beszélgető az 1980-as és 1990-es évek kapcsán valódi sikertörténetről beszélt, ahol szerény alapokról sikerült felépíteni a pécsi bölcsészképzést, országhatáron túl ívelő kapcsolatok születtek, az első között csatlakozott a Történettudományi Intézet jogelődje a digitalizációs folyamathoz, nemzetközi könyvbeszerzésekkel sikerült lerakni a máig működő Társadalomtudományi Könyvtár alapjait. Fischer Ferenc és Majdán János is röviden megemlékezett intézményvezetői tapasztalataikról, előbbi két ciklusig a Bölcsészettudományi Kar dékánjaként, utóbbi a bajai főiskola rektoraként tevékenykedett.

A beszélgetés zárásaként a két oktatót a jövő történészeiknek szóló tanácsaikról kérdezték. Fischer Ferenc kiemelte a nemcsak hazai, hanem nemzetközi kapcsolatok építésének jelentőséget, illetve a jó témaválasztás fontosságát. Majdán János a digitális világ korában is nélkülözhetetlennek tartotta a primer források használatát, a levéltári munkát, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy bár vannak történészek, akik egész pályájuk alatt egy témával foglalkoznak, ez nem egészséges, sokkal jobb, ha nyitottak tudnak lenni új topikokra, új szempontokat, új kérdéseket járnak körbe, amikor csak tehetik, így vállhatnak világlátott emberré, apró morzsákból állhat össze bennük a nagy egész. Fischer Ferenc pályája legnagyobb eredményeként a pécsi történészképzés sikerét, illetve a kötetei (A megosztott világ, A kétpólusú világ) által gyakorolt pozitív visszhangot jelölte meg, míg Majdán János oktatás során szerzett pozitív tapasztalatait, a hallgatók által feltett elgondolkodtató kérdéseket, a számos témavezetése alatt megszületett szakdolgozatot emelte ki.

Az eseményt Fischer Ferenc fényképgyűjteményéből kiemelt fotók vetítése zárta le hivatalosan, ahol az érdeklődők a pécsi történészképzés nagy alakjait láthattak az elmúlt négy évtizedből. Az ünnepelt oktatókon kívül Ormos Mária, Polányi Imre, Harsányi Iván, Visy Zsolt, Vonyó József, Gyarmati György, illetve a Történész Kutatói Klubunk névadója, Katus László személye tűnt fel a bemutatóban. A beszélgetést ünnepélyes fogadás követte.