Előkészítő tábor 2018. október

A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégiumán belül működő Kálmánchey Zoltán Sporttudományi Hallgatói Kutató Kör tagjai a Sporttudományi és Testnevelési Intézet oktatóival karöltve egy pályázat keretében szerveztek felkészítő tábort a Természettudományi Kar sportszakjai iránt érdeklődő középiskolások számára.

Annak a jelentkezőnek, aki testnevelő tanár szakra felvételizik, nem csak a központilag meghatározott felvételi pontszámot kell elérnie, illetve megfelelnie a pedagógiai alkalmassági vizsgán, hanem számot kell adnia sportbeli képességeiről, ismereteiről egy motoros alkalmassági vizsgán is. Ez a komoly megmérettetés elméleti és gyakorlati részekből áll. A próba elméleti része egy teszt formájában a gimnáziumban elsajátított alapvető anatómia, humánélettani ismereteket méri fel. Az elmélet után a felvételizőknek különböző gyakorlatokat kell bemutatni atlétikából, sportjátékokból (ötből négyet választva), gimnasztikából, tornából, küzdősportból és úszásból. Az alkalmassági vizsga csak akkor sikeres, ha a felvételiző mindegyik sportági követelményekből szerez pontot; a megszerezhető 200-ból legalább 101 pontot szerez; illetve a biológia írásbeli eredménye 50% felett van. A motoros alkalmassági vizsga időtartama szinte egy teljes napot jelent a regisztrációtól az utolsó feladat végrehajtásáig.

Egy napot végigcsinálni mentális és fizikai igénybevétel mellett, még felkészült jelentkezőknek is fárasztó. Ezzel szemben – a tapasztalatok alapján – nagyon sokan nem készülnek fel megfelelően az alkalmasságira, mert nem tudnak. Nem találnak lelkes felkészítő tanárt; nem rendelkeznek a szükséges sporteszközökkel, vagy nem tudnak hozzá jutni; nincs megfelelő helyszín a gyakorlásra; nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá…stb.

A fenti okok miatt a Sporttudományi és Testnevelési Intézet régóta tervezi, hogy olyan programot, programsorozatot indít, amelynek célja a szervezett és minőségi felkészítés az alkalmassági vizsgára. Erre most nyílt lehetőség egy EFOP pályázat révén, és valósult meg az előkészítő tábor 2018. október 26-29. között.

A bentlakásos táborban 20 diák vett részt, elsősorban Baranya, Tolna, Somogy, Veszprém és Zala megyéből. A pénteki nappal kezdődő tábor első programja Dr. Prisztóka Gyöngyvér tanárnő köszöntője és tájékoztatója volt. Ezt követően az Általános Orvostudományi Kar sportcsarnokában a labdarúgás követelményeit ismertette Dr. Németh Zsolt tanár úr. A jelentkezők a kötelező elemek gyakorlásán kívül olyan játékos feladatokat végeztek, és hasznos tanácsokat kaptak, amelyek segítenek felkészülni a kötelező elemekre. Hasonlóan zajlott a tábor többi napja is, a felvételizők kipróbálhatták a bemutatandó gyakorlati elemeket atlétikából, gimnasztikából, tornából, küzdősportból és úszásból. Az adott sportágak tanárai, Vadász Kitty és Kordé Emese tanárnők valamint, Gyebrovszki Ádám, Klencsár Dezső, és Katona Máté tanár urak végig segítőkészek voltak, ők maguk mutatták be a gyakorlatokat, többször is, ha szükség volt rá. Hibát javítottak, tanácsokkal látták el a résztvevőket a további gyakorlásra vonatkozóan, és beszéltek az egyetemi képzés sajátosságairól is. . Az elméleti, biológia felmérő főbb témaköreit Dr. Atlasz Tamás tanár úr ismertette, segédanyagot is biztosítva a további felkészüléshez. A foglalkozások után szombat este a felvételizők érdekes előadást hallhattak a pécsi Planetáriumban, vasárnap megnézhették „Az első ember” című filmet az Uránia moziban.

A szálláson (a Pollack M. Szakközépiskola Kollégiuma), illetve a programokon végig a leendő felvételizőkkel voltak a Kálmánchey Kutató Kör tagjai, akik folyamatosan segítették egyrészt a tanárok munkáját, másrészt gondoskodtak róla, hogy a táborban részvevő diákok minden olyan kérdésükre is választ kapjanak, amit az oktatóknak nem tettek fel. A szakmai programokon keresztül egy kicsit beleláttak az egyetemi oktatási rendbe is, de a Kutató Kör tagjai gondoskodtak arról, hogy a „hallgatói életről” is képet kapjanak, és felejthetetlen élményekkel gazdagon térjenek haza.

A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy még kétszer megrendezésre kerüljön a program. Az első tábor szervezésében, lebonyolításában fontos szerepet vállalt és nagyban hozzájárult a program sikeréhez Kertai Bendegúz, Krebsz Botond és Váczy Kristóf (II. évfolyamos, osztatlan testnevelő tanárszakos hallgatók), a Kálmánchey Zoltán Sporttudományi Hallgatói Kutató Kör tagjai.

Pécs, 2018. november 1.

Lássuk a KÁLMÁNCHEYsek táborát fotókon itt.