NAGY Laura (Lotti)

Ilyen sem volt még: alumni szakkollégistánk hirdet kurzust a szakkollégiumban! S mindjárt kettő, azaz ketten. Itt az egyik:

Globális felmelegedés vs. modern tudomány

Az üvegházhatás ma már közismert jelenség, hatására a Föld átlaghőmérséklete, a felszíni vizek és a troposzféra hőmérséklete is növekszik. A jelenség globális módon formálja át a körülöttünk létező életteret. Bár máig vita tárgya, hogy az emberi beavatkozásnak mekkora szerepe van a felmelegedésben, ma már a tudományos világban elfogadott tény, hogy az emberi tevékenység hatással van a folyamatra. Az üvegházhatás kialakulásában a szén-dioxid, a metán, a dinitrogén-oxid, a kén-hexafluorid és a halogénezett szénhidrogének jelentik a legnagyobb problémát. Míg ezek a gázok a Napból érkező látható fény tartományába eső sugárzást átengedik, a földfelszínről visszaverődő nagyobb hullámhosszú infravörös sugárzás egy részét viszont elnyelik, amivel hőenergiát halmoznak fel az alsó légrétegekben. Ahogy nő az üvegházgázok koncentrációja, úgy egyre kevesebb hő távozik a világűrbe, a földfelszín pedig egyre inkább melegszik.

Ma már nemzetközi egyezmények, szankciók és adók sújtják az üvegházgázok, különösen a CO2 kibocsátását, de még mindig hatalmas mennyiségben engedjük a légkörbe. Amíg sokan a kibocsátás visszafogását látják megoldásnak, sok kutató már a légkörben található mennyiség csökkentésének lehetőségein dolgozik, a kurzus során ezekkel a technológiákkal fogunk megismerkedni, különösképpen fókuszálva két területre: az élő organizmusokat hasznosító technológiákra és a kémiai szintézissel történő mineralizációs eljárásokra.

Tematika:

Mi a globális felmelegedés, milyen szerepe van ebben az emberi tevékenységnek és az üvegházhatású gázoknak?

Milyen globális egyezményekkel és állami szabályozásokkal csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását?

Szén-dioxid kivonó eljárásokról általában – célok, eddig elért eredmények, működő rendszerek

Természetes széndioxid-kivonó eljárások: a fotoszintézis szerepe és alkalmazása: vizes élőhelyek, erdősítés, erdőfelújítás, biochar

Ipari technológiák: közvetlen megkötés a levegőből, felgyorsított mineralizáción alapuló technológiák

CO2 tárolás: földalatti tárolók, építőanyagok, használati tárgyak

Ma működő ipari létesítmények és jövőjük