A szakképzés-fejlesztés és szakmai pedagógusképzés összefüggései

2023. november 9-10. Budapest

A hazai pedagógiai szakmai közösség egy jelentős eseménye az évenként megrendezésre kerülő Trefort Konferencia.

A XI. Trefort Konferencia célkitűzése a szakképzés-fejlesztés és pedagógusképzés, továbbá a felsőoktatás pedagógia összefüggéseinek tudományos igényű megvitatása. A konferencia teret kíván nyújtani azon kutatás-fejlesztési eredmények és helyi innovációk bemutatására, amelyek az utóbbi években születtek Magyarországon, valamint a határon túli oktatási rendszerekben.

A konferenciaprogram keretében, lehetőséget adnak a szerzők arra, hogy a hazai és határon túli pedagógusképző intézmények munkatársai: kifejthessék álláspontjukat az oktatás, azon belül is hangsúlyosan a szakképzés fejlesztéséről, illetve a pedagógusképzést érintő aktuális kérdésekről, számot adhassanak az oktatás, a szakképzés és a pedagógusképzés területén folyó empirikus kutatásaikról, bemutathassák oktatási, illetve technológiai innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetőségeiről; a szakképzés és a felsőoktatás területén, doktorandusz hallgatók bemutathassák kutatási-fejlesztési eredményeiket.

Előadásom az Effective education szekcióba került. Délelőtt érkeztem meg Budapestre, az OE Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karára, ahol a konferencia pénteki napjának élete zajlott. Elsőként a regisztrációhoz mentem a kari tanácsteremhez. Itt megkaptam a következő képen látható előadói kitűzőmet. Már itt sikeresen elkezdődött napom kapcsolatépítése, sikerült beszélgetnem a kar, egyik neves kutatójával, dr. Tomory Ibolyával, aki az OE-n a kooperatív tanulás egy kitüntetett szakértője.

Ezt követően számos érdekes előadást hallgathattam meg a délelőtti Tantárgy-pedagógiai kérdéskörök, módszertani megoldások szekcióban. Kiemelném talán Vályogos Krisztina előadását, melynek címe „Az észak-alföldi régió végzős szakképző iskolás tanulóinak szocioökonómiai háttere- Tanulói kérdőíves kutatásunk eredményei tükrében” volt, mely egy igencsak szakmailag is inspiráló előadás volt, és sikerült a témát követően kérdezve beszélgetnem vele. A szekciót követően egy ebédszünet után kezdődött el a szekcióm. A szekcióvezető dr. Vass Vilmossal az előadásom után sokat beszélgettem, talán ő volt a napom legjobb szakmai beszélgetőpartnere a MOME tanárképző intézetének vezetői mellett, hiszen az előadásomat követően elkérte a prezentációm, hiszen az ő egyik kutatási témája is az általam bemutatott előadás, és különösen elnyerte a tetszését, melyet hatalmas megtiszteltetésnek érezhettem. Külön hatalmas élmény volt rengeteg dr., professzor társaságában előadni, és hallgatni pozitív megerősítésüket és támogatásukat, hogy folytassam kutatásaimat. Az előadásom különösen jól sikerült, melynek címdiájáról a szekciókezdés előtt készítettek rólam egy képet. A fentiek fényében egy mind megszámlálhatatlan szakmai és személyes élménnyel is gazdagodhattam a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium támogatásával.

Béres András beszámolója