A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a MATEHETSZ  háromévenként helyszínen személyesen eljáró bizottságok útján akkreditálja a tehetségazonosítással, -segítéssel és -gondozással így-vagy úgy foglalkozó civil szerveződéseket és szervezeteket. 

Tiszteletbeli elnöke, s az elnökségi ülések állandó meghívottja
CSERMELY Péter, akinek a napokban lesz akadémiai székfoglalója. S miről? a hálózatosodásról…

Az egyesület elnöksége: BALOG László, BAJOR Péter (ügyvezető elnök), Majorosné LASÁNYI Ágnes, PAKUCS János, POLONKAI Mária, SZENDRŐ Péter alelnökök.

A MATEHETSZ az alábbi célok érdekében jött létre:

-állandó lehetőséget biztosítani arra, hogy a magyarországi és határon túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó szervezetek egyeztessék álláspontjukat, hazai és külföldi példák tanulmányozásával, szakmai fórumok megszervezésével, alakítsa a magyar tehetséggondozás rendszerét;

-állandó és szervezett formát kínálni a fenti Szervezetek és a kormányzat párbeszédére,;

-lehetőséget teremteni arra, hogy a Szervezetek a róluk szóló információkat közös honlapon (www.tehetseg.hu), kiadványokban, regionális információs pontokon (Tehetségpontok), és regionális fórumokon közreadják;

-a fenti tevékenységében különös hangsúllyal támogatja, segíti a tehetségek felismerésének, kiválasztásának, segítésének, ők és mestereik elismerésének különböző formáit, az ezeket oktató programokat,

-valamint tagjaira nézve koordináló, irányt mutató, esetenként szervező feladatokat lát el, s fenti munkája során folyamatosan együttműködik a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal.

Az Egyesület fenti céljai megvalósítása érdekében, a Magyar Géniusz Program keretében létrehozott Tehetséghálózatban folyó tehetségsegítő tevékenység támogatására, szervezésére működteti a Nemzeti Tehetségpontot, valamint a Budapesti Európai Tehetségközpontot.

 

A napokban örömmel tájékoztattak, hogy a Szentágothai János Szakkollégium Tehetségpont a 2019/2020 évi akkreditációs folyamatban való részvétele eredményeként három évre ismét regionális hatókörű, Akkreditált kiváló tehetségpont címet nyerte el!

Az akkreditációban közreműködött szakértők: GAJDA Attila (személyes) és SZÖLLŐSI István
(on line), mind a ketten a MATEHETSZ akkreditációs szakértői az alábbi szöveges értékelést készítették a folyamat során szerzett online és személyes tapasztalataik alapján:

Az akkreditáció szöveges értékelése:
A Szentágothai Szakkollégium egy egyedi tehetségpont, nehezen vizsgálható a szokásos akkreditációs pontrendszer szerint, hiszen egy egyetemi szakkollégiumról beszélünk, megannyi különlegességgel, amelyet önálló, profi csapat irányít.

A tehetség, mint a művelet tárgya náluk adott az egyetemi rendszerben. A velük való találkozások, foglalkozások fajtái, módjai legalább olyan változatosak, mint a témák, amelyeket feldolgoznak. Ebben az évben csupán néhány programot, rendezvényt töltöttek fel ugyan (ezek legtöbbje egyetemi kurzus, tehát hetente ismétlődő foglalkozás), de számtalan tevékenységet csak a személyes beszélgetés alkalmával említettek. A tarokktól és a tojásfestéstől kezdve a különböző tudományágak legtávolabbi zugáig lehetőséget kínálnak a fejlődésre.

Tehetségkiemelő munkájuk a különböző tudományos diákköri konferenciákon csúcsosodik ki. Természetesen saját konferenciákra és Kutató Klubjaikra a legbüszkébbek.

Együttműködéseik tetten érhetőek mindenhol Pécs környékén, de az egész Kárpát-medencében is.

Munkájukat javasoljuk műhelybeszélgetéseken más tehetségpontok számára is bemutatni.

Nemzeti Tehetségpontunk azonosító száma: TP 170 003 962