Hagyományteremtő célzattal 2023. október 18-án került megrendezésre a Pécsi

Tudományegyetem első (Össz)Szakkollégiumi Napja. Az esemény keretében az Universitas

mind a 19 szakkollégiuma bemutatkozott, így a PTE TTK Szentágothai János Protestáns

Szakkollégiuma is. A programot Dr. VARGA-BAJUSZ Veronika, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, Prof. Dr. MISETA Attila, rektor, Prof. Dr. FEDELES Tamás, oktatási rektorhelyettes,

illetve BODAKI Máté, EHÖK elnök köszöntői indították, ezt követően 15 perces plenáris

előadások keretében Dr. JANKOVITS László, egyetemi docens (PTE BTK) beszélt a pécsi

szakkollégiumi élet kezdeteiről, majd KOLTAI Arnold, HSZK igazgató a szakkollégiumok

támogatási rendszeréről.

Rövid kávészünetet követően két szekcióban folytatódott a program,

a szó pedig az egyes szakkollégiumok képviselőihöz került át. Az egyik tagozatban a

szakkollégiumok bemutatkozó előadásait hallgathatták meg az érdeklődők, a másikban az

egyes szakkollégiumok szakmai tevékenységéről számoltak be 10 perces időintervallumokban

a prezentálók.

Az általános bemutatkozó blokkban KOVÁCS Dániel László képviselte a

Szakkollégiumot, aki ismertetőjében az általános alapítástörténet elbeszélésén túl az SZJSZK

profiljairól, annak kibővüléséről, a karközi kapcsolatok kiépüléséről adott számot. A

prezentáció második felében a fókusz átkerült a szakkollégium egyes kutatói klubjaira, mint

az alulról történő hallgatói önszerveződés sajátos formáira. Külön bemutatva az egyik

legaktívabb szakosztályt, a Katus László Történész Kutatói Klubot, ennek origótörténetét és

jelenlegi tevékenységét.

A másik bemutatkozó blokkban SARUS Tamás tagunk nagy sikerrel mutatta be a Szakkollégiumunk, mindennapjait: a konferenciákra járástól a kutatásokon keresztül a bográcsozásokig.

-KDL-

Beszámoló a Szakkollégiumi Napról

2023. október 18-án került megrendezésre a PTE első Szakkollégiumi Napja, amelyen a Szentágothai János Protestáns Szakkollégium is bemutatkozott, két kiváló előadással.

Az általános bemutatkozó blokkban KOVÁCS Dániel László képviselte a Szakkollégiumot, aki Szakkollégium múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélt, továbbá bemutatta a Szakkolin belül működő igen aktív és színvonalas munkát végző Katus László Történész Kutatói Klubot.

Sarus Tamás a szakkollégium átfogó szakmai tevékenységéről számolt be. Szakmai tevékenység… kis szelete a Szakkollégiumunk tevékenység repertoárjának, mégis önmagában erről a „kis” területről órákon át lehetne mesélni, hiszen a Szakkollégium tudományterületi reprezentációja rendkívül színes, számtalan érdekes diszciplináris kapcsolódással találkozhatunk például biomechanikával, sportpedagógiával. A Szentágothai Szakkollégium alapvetésnek tartja, hogy minden tudományterület, tudományág fontos és értékes, továbbá minden kreatív ötlet és tehetség, legyen a tudománnyal ismerkedő hallgató, vagy gyakorlott kutató, megérdemli a támogatást, így Szakkollégiumunkban mindenkinek megtalálhatja a helyét.

Tagságunk rendkívül aktív szakmailag is. Csak ebben a félévben szakkollégiumi támogatással több hallgatónk rangos eseményeken képviselheti az Pécsi Tudományegyetemet és a Szakkollégiumot, mint például a Kutatók Éjszakája, Országos Neveléstudományi Konferencia és a Fiatal Sporttudósok Országos Kongresszusa.

Tagságunk eredményes munkáját igazolják a nagy számban elnyert Kriszbacher Ildikó, Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjak és OTDK dobogós helyezések.

A szakmai előadás második felében két projekt került bemutatásra, melyeket a szakkollégium támogat. Az egyik olyan, a Waldorf és élmény pedagógiára alapozó testnevelés órák kidolgozása, melyek a testnevelés mozgásanyagán túl segítenek más tantárgyak ismeretének elsajátításában és az Európai Unió által meghatározott kulcskompetenciák fejlesztésében. A másik a pedagógusképzés hatékonyságát vizsgáló többéves longitudinális vizsgálat, amelynek célja a tanárképzés korszerűsítése.

A szakmai előadás sikerét jól mutatja, hogy a szekció végén, más szakkollégiumok képviselői is odajöttek kérdéseket feltenni, vagy csak gratulálni a jó ötletekhez.

KOVÁCS Dániel László előadása a PTE szakkollégiumi napján