A SZAKKOLLÉGIUM – teljes nevén a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium – a minden. Az ok, az eszköz és a cél… A szakkoli a kollégiumban együtt lakó tagok összessége. Másfelől a szakkollégium ennél jóval több: a kari tehetségazonosítás, -gondozás és -kísérés egyik fő központja. Vagy száz embert mozgat: kreditált kurzusokat és nemzetközi konferenciákat organizál, ISBN-es kiadványokat ad ki.

AZ EGYESÜLET az „Alumni Tagozat”: a volt szakkollégisták, a nem-bentlakók, az oktatóink és a PhD-hallgatók már nem a Szentágothai Szakkollégium tagjai, hanem (lejárt tagságuk után) az Egyesületen keresztül támogatják a Szakkollégium munkáját. Az Egyesület önálló jogalany, önálló jogi személy, kizárólagos feladata a Szakkollégium programjainak tevékenységeinek támogatása. Az Egyesület tehát a Hinterland, az erkölcsi és az anyagi, a fizikai és gyakran pénzbeli segítség.

A TEHETSÉGPONT és az Európai Tehtségpont PEDIG A TELJESSÉG. Ezek – a Szakkollégium és az Egyesület – egy számos magánszemélynek, valamint nonprofit és profitelvű, tudományos és innovatív, civil és nem-civil szervezetnek, gazdasági vagy társadalmi szervezetnek vagy szerveződésnek adnak feladatot, munkát, megrendelést és megbízást, azaz munkát. Ezek együttesen a tehetségpont alkotói.

Így áll össze a tehetséggondozó-rendszerünk: az irány, az erő és a haladás; a kormányzat, a nemzeti bank és az ország; az összesség a segítség és a teljesség – melynek kommunikációját a Facebook-oldalunk[1] egészíti ki.

A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium tehetségazonosító, tehetségsegítő és -támogató, valamint tehetséggondozó és -szervező tevékenysége tehát már egy egész, specifikált támogató intézményrendszert tudhat a magáénak. Ez a minden szempontból tarka szupportőr mikrokozmosz napjainkig él, bővül.

Szakkollégiumunkat 2013. június 3. napján látogatta meg a Magyar Tehetségkutató Szervezet akkreditációs bizottsága, és értékelte a szakkollégiumban folyó tehetségazonosító, -gondozó és -segítő, valamint tudományszervező munkát.

A tehetségponti akkreditációt végző bizottság találóan jegyezte meg:

a Szentágothai Szakkollégium Tehetségpont kitűnő példája annak, hogy mire képes a tehetséggondozás, ha az alulról jövő kezdeményezéseket a vezetés nyitott szívvel, támogatóan fogadja.

E megjegyzés alapján köszönet a szakkollégium fennállása alatti pécsi rektoroknak: LÉNÁRD Lászlónak, GÁBRIEL Róbertnek és BÓDIS Józsefnek valamint MISETA Attilának.

A kiválóra akkreditált regionális hatókörű tehetségpont magánszemély alapítóin (Prof. Dr. GÁBRIEL Róbert, HATVANI Zsolt Ákos PhD, PAULER Gábor PhD) kívül feltétlenül megemlítendő a velük a kezdetektől egy hajóban evező Prof. Dr. KOMLÓSI László és SIMON Ilona PhD, SZENTPÉTERI József PhD címzetes egyetemi tanárunk, valamint a partról drukkolók közül BARANCSUK János CSc és VÁZSONYI Ottó és KOVÁCS Attila Szegedről szakkollégiumi vezetők és HÉJJ Andreas professzor, az igazi színfolt. A Szakkollégium megalapítása nem képzelhető el CZÖVEK Olivér református lelkész munkássága nélkül.

A tehetségpont alapjai lerakó civil és nonprofit szervezetek (Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar /TTK/, a Fekvőtámasz Sporttudományi Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány, MaTeGo Matematikai Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány, a PlantRepro.eu Nonprofit Kft.) mellé mára felsorakozott a Szentágothai Szakkollégium Egyesület.

emmi_logo

Alap CMYKntp_72_rgb

 
 
emet_logo_szines