Mint minden tudományterület, a történelem jövője is nagyban függ eredményei népszerű-tudományos interpretációinak sikereitől. A Szentágothai Szakkollégium különösen jól eső érzéssel fogadva a Katus László Történész Kutató Kör október 6-i közleményét, megkereste a történészek vezetőit, hogy havonta – kéthavonta, előre egyeztetett menetrend szerint egy egy évfordulóhoz kötötten cikket írjanak. A Szakkollégium a közleményeket a honlapján nyilvánosságra hozza. A Katusosok megszerkesztik a sorozatban érintendő évfordulókat, s kijelölik azok előadóit.

A tanév végén a legjobb közlemények jutalmat kapnak.

Közlemény

A Szentágothai János Protestáns Szakkollégium bölcsész, szűkebb értelemben történész-régész hallgatói számára a történeti megemlékezés éppoly fontos, mint a tudományos életben betöltött szerep. A történelem bármely területével és megközelítési formájával foglalkozóknak az eseménytörténet és az ehhez kapcsolódó emlékezet meghatározó szerepet játszik.

Ezért mi, a SzJSzK Katus László Történész Kutatói Klub tagjai vállaljuk, hogy az éppen aktuális történelmi események évfordulójakor emlékcikket készítünk.

A cikkek megjelenése az egyes történelmi eseményekhez szervesen kapcsolódó, annak egészére vagy egy szeletére vizuális elemekkel is reflektáló írás, amelynek célja az adott esemény emlékezetének fenntartása és megerősítése.